Trwa ładowanie...
d8g2yq2
d8g2yq2

Informacje we spółek

MONDI, KGHM, POLIMEX-MOSTOSTAL, KREDYTIN,
Share
d8g2yq2

MONDI

Spółka opublikowała sprawozdanie za 2011. Mondi i Framondi (główny akcjonariusz spółki) ogłosiły wezwanie na 17 mln zł akcji spółki, oferując 69 zł za 1 akcję spółki.
BM BPH Opublikowane wyniki są gorsze od oczekiwań rynkowych, które zakładały osiągnięcie przez grupę w ostatnim kwartale 2011 r. zysku netto na poziomie 83,2 mln zł, EBIT w wysokości 100,2 mln zł oraz przychodów na poziomie 688 mln zł. W 4Q 2011 GK producenta papieru wypracowała 75,6 mln zł zysku netto (-31% r/r) przy obrotach na poziomie 615,7 mln zł (-0,8% r/r). Na poziomie wyniku operacyjnego grupa wykazała w 4Q 2011 r. 99,3 mln zł zysku (-26,4% r/r). Imponująco kształtują się dynamiki wyników grupy w minionym roku. W 2011 r. grupa wypracowała 396 mln zł zysku netto (+58,8% r/r) przy przychodach na poziomie 2 251 mln zł (+21,1% r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny wzrósł w 2011 r. do poziomu 331 mln zł (+38% r/r) a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 488 mln zł (+25,1% r/r). (konsensus PAP)

KGHM

Prezes kanadyjskiego koncernu górniczego Quadra FNX Mining Paul Blythe powiedział, że 90% akcjonariuszy firmy, którzy oddali już swój głos zdalnie, jest za przyjęciem oferty KGHM. Głosujący zdalnie reprezentują 30% wszystkich udziałowców. (Parkiet)

d8g2yq2

POLIMEX-MOSTOSTAL

Spółka poinformowała, że jako konsorcjant konsorcjum w składzie: Rafako S.A.(Lider), Polimex – Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. w dniu 15.02.2012 r. zawarł z PGE Elektrownią Opole S.A. z umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, a także dostawa, wykonanie prac budowlanych, montaż, uruchomienie i wszystkie związane z tym procesem usługi, wykonane na zasadzie "pod klucz", obiektu składającego się z bloku energetycznego nr 5 oraz bloku energetycznego nr 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. wraz z urządzeniami i wyposażeniem, jak również związanymi z nimi budynkami oraz budowlami. Zgodnie z warunkami Umowy, generalny wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w odniesieniu do bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w odniesieniu do bloku 6. Łączna wartość kontraktu wynosi 9,397 mld zł netto.
KREDYTIN

1) Spółka opublikowała wyniki za kwartał zakończony 31.12.2011 r (III kwartał obrotowy spółki).
2) Spółka podała niebadaną prognozę wyników finansowych na rok obrotowy rozpoczynający się 1.04.2012 r. Prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży pozostaną na niezmienionym poziomie 59,9 mln zł, skonsolidowany zysk netto ma wynieść 18,6 mln zł. Zarząd zmienił prognozę zadłużenia oprocentowanego na kwotę 217,7 mln zł.
BM BPH Przychody netto w minionym kwartale wzrosły o 3/4 r/r i wyniosły 18,94 mln zł (w tym przychody z tytułu wierzytelności nabytych wzrosły o ponad 86% r/r do 18,15 mln zł). W analizowanym kwartale koszt własny przychodów zwiększył się nieznacznie o 2,5% r/r do kwoty 4,5 mln zł. Spółka zrealizowała ponad dwukrotnie wyższy zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 14,44 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto wynik 10,62 mln zł, co stanowi wzrost o 137% w ujęciu r/r. W ostatnim kwartale spółka wypracowała 8,48 mln zł zysku netto, co oznacza prawie 3-krotny wzrost r/r.

KALENDARIUM

Dane makro

d8g2yq2

14:00 Polska – przeciętne wynagrodzenie za styczeń (poprzednio: 4,4% r/r, konsensus: 4,9% r/r);
14:00 Polska – przeciętne zatrudnienie za styczeń (poprzednio: 2,3% r/r, konsensus: 1% r/r); 14:30 USA – pozwolenia na budowę domów za styczeń (poprzednio: 671 tys., konsensus: 680 tys.);
14:30 USA – rozpoczęte budowy domów za styczeń (poprzednio: 657 tys., konsensus: 676 tys.);
14:30 USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w minionym tygodniu (poprzednio: 358 tys., konsensus: 365 tys.);
14:30 USA – inflacja PPI za styczeń (poprzednio: 4,8% r/r, konsensus: 4,2% r/r);
15:00 USA – wystąpienie publiczne szefa Fed;
16:00 USA – indeks Fed z Filadelfii za luty (poprzednio: 7,3, konsensus: 9,5);

Wydarzenia w spółkach

Tell – wprowadzenie do obrotu 151 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d8g2yq2

Podziel się opinią

Share
d8g2yq2
d8g2yq2