Trwa ładowanie...
d1fax54
d1fax54

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d1fax54

BAKALLAND

Zarząd 29.12.br. poinformował o decyzji akcjonariuszy spółki o przeznaczeniu 3,15 mln zł z 9,23 mln zł zysku netto osiągniętego od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 na wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 19 stycznia, 2009 roku, a jej wypłata nastąpi 5 lutego 2009 roku.
Decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym powinna zostać korzystnie odebrana przez inwestorów. Dywidenda za rok 2007/08 jest wyższa od wypłaconej w ubiegłym roku za okres 2006/07 o 0,06 zł. Pomimo wzrostu wskaźnika wypłaty dywidendy z 24,1% do 34,1%, emitent będzie dysponował wystarczającą ilością środków pieniężnych na ewentualne inwestycje mające na celu zwiększenie rentowności produkcji.

CITY INTERACTIVE
Spółka poinformowała, iż Grupa Kapitałowa City Interactive przekroczyła w IV kwartale 2008 r. poziom 11,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Za cały 2008 rok Grupa osiągnie ponad 33,5 mln zł przychodów, co stanowi ponad 80% wzrostu w stosunku do roku 2007, w którym wyniosły one 18,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej wyniosły w IV kwartale ok. 540 tys. USD, a za cały 2008 rok ok. 940 tys. USD. Zarząd planuje dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w 2009 roku oraz przewiduje znaczący wzrost udziału międzynarodowych spółek zależnych w skonsolidowanych przychodach CITY INTERACTIVE S.A.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za bieżący należy uznać za imponujące, szczególnie dostrzegalne jest to na tle spowolnienia gospodarczego. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i chociaż po części została już zdyskontowana przez rynek, mimo to powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji. Obrót akcjami spółki cechuje się niską płynnością.

d1fax54

KALENDARIUM

Dane makro
15:45 USA Indeks Chicago PMI
16:00 USA Indeks zaufania konsumentów

Wydarzenia w spółkach
Atlas Estates - WZA o wycofaniu notowań na AIM
Drozapol-Profil - NWZA w sprawie zmiany uchwały NWZA z 18 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
FAM - Wznowienie NWZA przerwanego 9 grudnia
Kopex - NWZA uzupełni skład rady nadzorczej
Polcolorit - NWZA podejmie decyzję o zmianach w radzie nadzorczej oraz w statucie spółki

Biuro Maklerskie Banku BPH

d1fax54

Podziel się opinią

Share
d1fax54
d1fax54