Trwa ładowanie...
ddn9rve
gpw
22-11-2010 09:02

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

ddn9rve
ddn9rve

TESGAS
19.11 Zarząd spółki poinformowała, iż w dniu 18 listopada 2010 roku, powziął informacje o podpisaniu umowę pomiędzy Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie:
1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum,
2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum a spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych. Roboty i usługi realizowane są na budowie p.n.: "Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza". Termin wykonania prac wynikać będzie z harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą i Podywkonawcą, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. O ustalonych w harmonogramie terminach Emitent poinformuje osobnym raportem.
Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 8.909.731,52 zł netto, co stanowi kwotę brutto w wysokości 10.780.775,14. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie iloczynu rzeczywistej ilości wykonanych robót i usług potwierdzonych jako należne do płatności dla Wykonawcy przez inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

UNIBEP
Spółka oczekuje, że w 2011 r. przychody GK wzrosną o 15-20%, informuje Jan Mikołuszko, prezes Unibepu. Proporcjonalnie powinien zwiększyć się zysk netto, tym samym spółka planuje utrzymać rentowność netto na poziomie 3,2%. W 2012 r. Unibep może przekroczyć 1 mld zł przychodów przy rentowności netto powyżej 5%. Jednocześnie prezes informuje, że jeszcze w tym roku spółka może podpisać kolejne zlecenie eksportowe o wartości przekraczającej 100 mln euro. (Źródło: Parkiet)

BUDVAR CENTRUM
Zarząd BUDVAR Centrum SA poinformował, że przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r. wyniosły 54 795 tys. zł, podczas gdy w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynosiły 44 325 tys. zł. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za październik 2010 roku wyniosły 8 555 tys. zł., podczas gdy w październiku 2009 roku wynosiły 6 605 tys. zł.

ddn9rve
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
ddn9rve