Trwa ładowanie...
d2hkoi3
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d2hkoi3

SECOGROUP
Zarząd SECO/WARWICK S.A. poinformował, że w dniu 23.12.2010 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z zawiadomieniem Przewodniczący Rady Nadzorczej w dniach od 17.12.2010 do 21.12.2010 roku sprzedał łącznie 1.204 akcji spółki po średniej cenie 29,34 zł za każdą akcję. Transakcje zbycia miały miejsce na rynku regulowanym (GPW)
w trybie sesji zwykłych.

KREC
22.12 Zarząd Krynicki Recykling .S.A. przekazał do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 grudnia 2010 roku powziął informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela Krynicki Recykling S.A. przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Krynickiego. Nabycie miało miejsce w trybie transakcji sesyjnej w dniu 21 grudnia 2010roku w ilości: 13.158 (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji po cenie 3,82 zł za jedną akcję.

TAURONPE
22.12 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") poinformował, że w dniu 22 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała informację o zawarciu przez członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. transakcji nabycia 3.905 akcji Spółki podczas sesji zwykłych na rynku regulowanym w dniach 17, 20 i 21 grudnia 2010 r.

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3