Trwa ładowanie...
dicmwkq
dicmwkq

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.
Share
dicmwkq

ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE
Zarząd spółki 05.06.br poinformował o pozyskaniu umowy na realizację prac montażowych rurociągów wysokoprężnych (para świeża, para wtórnie przegrzana zimna i gorąca) w części wiszącej, stojącej i pionowej kotła w Elektrowni Bełchatów S.A. Wartość kontraktu oszacowano na ok. 12,5 mln zł netto, zaś termin jego realizacji na 30 listopada 2009 r.
BM BPH Pozyskanie umowy w kwocie 12,5 mln zł netto jest korzystną informacją, jednakże z uwagi na niewielką wartość kontraktu, przekazany komunikat nie powinien znacząco wpłynąć na wycenę emitenta.

ERG
Zarząd ERG S.A. poinformował, że w dniu 5 czerwca 2009 r. otrzymał od Pana Bartosza Boszko zawiadomienie, w którym informuje o transakcjach. Informacja dotyczy nabycia, w imieniu własnym oraz swojej spółki zależnej System Capital sp. z o.o, 6 5000 akcji w dnia 03 czerwca 2009 r., w związku z czym udział w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A. wzrósł powyżej 5%. Po rozliczeniu ww. transakcji udział w ogólnej liczbie akcji bezpośrednio i pośrednio wyniósł 2 015 000 akcji, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów.
*BM BPH *Informacja podana przez spółkę świadczy o zwiększeniu zainteresowania walorami a co za tym idzie dobrym postrzeganiem perspektyw spółki. Komunikat może wpłynąć na lepszą wycenę akcji na giełdzie.

MONNARI
Spółka poinformowała o jednostkowych przychodach ze sprzedaży w maju, które wyniosły 14,4 mln zł, wobec 14,8 mln zł przychodów osiągniętych w maju 2008r. Narastająco w okresie styczeń – maj przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 0,1% r/r do poziomu 82,9 mln zł. BM BPH
Jednostkowe przychody ze sprzedaży w maju są zaledwie o 2,7 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie pięciu miesięcy br. przychody spółki są praktycznie takie same jak przed rokiem. W obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej można się spodziewać, że rynek odbierze informację podaną przez spółkę, jako dobrą. Kurs akcji porusza się w trzymiesięcznym trendzie bocznym i zniżkował o około 95 proc. od czasu rozpoczęcia bessy.

BM Banku BPH

dicmwkq

Podziel się opinią

Share
dicmwkq
dicmwkq