Trwa ładowanie...
d1ubna5

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1ubna5

BOGDANKA

Prognoza wyników na 2010 r. została wykonana – takie przekonanie wyraził prezes spółki, Mirosław Taras. Prognoza zakładała osiągnięcie zysku netto na poziomie 224 mln zł (17,4% r/r) przy przychodach na poziomie 1 237 mln zł (10,6% r/r). W bieżącym roku Bogdanka zwiększy produkcję z 5,8 mln ton węgla o ok. 1 mln w związku z uruchomieniem wydobycia w polu Stefanów. Jednocześnie, spółka ma zamknięty portfel zamówień na cały wolumen węgla. (Źródło: Parkiet)

UNIBEP
Spółka poinformowała o realizacji w dniu 25 stycznia 2011 r. ostatniego z warunków wejścia w życie umowy na budowę hotelu Viktoria w Mińsku na Białorusi. Jak informowano wcześniej, wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu to 40,5 mln EUR netto, prace budowlano -montażowe mają zostać rozpoczęte w kwietniu 2011 r. i zakończone do końca grudnia 2013 r.

d1ubna5

MONNARI
WZA Monnari Trade zdecydowało o emisji 12,5 mln akcji serii G bez prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zaoferuje 7,5 mln akcji panu Mirosławowi Misztalowi oraz po 2,5 mln akcji spółce MW Inwestycja i spółce Inwest. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na 0,8 zł. Jak informowała wcześniej spółka, środki z emisji umożliwią jej wykonanie zawartego z wierzycielami układu.

BYTOM
Zarząd spółki przekazał do publicznej wiadomości plan restrukturyzacji spółki. Restrukturyzacja polegać ma na zaprzestaniu działalności produkcyjnej i przekazaniu jej na rzecz nowo założonej spółki zależnej, oraz skoncentrowaniu działalności spółki na działalności handlowej. Zmiany mają umożliwić spółce zależnej zwiększenie produkcji, poprawę wydajności pracy oraz optymalizację kosztów. Plan restrukturyzacji ma zostać przedstawiony na zwołanym na 14 lutego 2011 r. NWZA.

KALENDARIUM Z DNIA 28.01.2011 Dane makro

11:30 Szwajcaria - indeks instytutu KOF za styczeń (poprzednio: 2,1; konsensus: 2,1);
14:30 USA - Produkt Krajowy Brutto annualizowany - wst. za IV kw. (poprzednio: 2,6%; konsensus: 3,6%);
14:30 USA - indeks kosztów zatrudnienia za IV kw. (poprzednio: 0,4% kw/kw; konsensus: 0,5% kw/kw);
15:55 USA - indeks Uniwersytetu Michigan - fin. za styczeń (poprzednio: 74,5; konsensus: 73).

Wydarzenia w spółkach

Apator - wprowadzenie do obrotu 21 146 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki.

d1ubna5

Podziel się opinią

Share
d1ubna5
d1ubna5