Trwa ładowanie...
d1ylfcz
gpw
15-11-2011 09:13

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

Share
d1ylfcz

Informacje ze spółek

PBG
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH Przychody ze sprzedaży wzrosły w III kwartale o 27,4% r/r do kwoty 923,6 mln zł, co pozytywnie zaskakuje rynek, który oczekiwał wartości 861,9 mln zł. Jednak spadek marży brutto ze sprzedaży z 12,2% przed rokiem do 9,8% w minionym kwartale, przyczynił się do wzrostu zysku brutto ze sprzedaży o jedynie 2,3% r/r do 90,4 mln zł. W analizowanym kwartale koszty ogólnego zarządu wzrosły o około 1/3 r/r do 29 mln zł. Spółka odnotowała także spadek marży EBIT z 9,1% do 7,1%, co z przełożyło się na utrzymanie zysku operacyjnego na niezmienionym poziomie 65,7 mln zł. W tym przypadku inwestorzy oczekiwali 70,2 mln zł. Z kolei wynik netto wzrósł o ponad 1/3 r/r i w III kwartale przekroczył 78 mln zł. Analitycy spodziewali się kwoty niespełna 49 mln zł zysku netto.

CERSANIT
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH Wyniki zaprezentowane przez spółkę za III kwartał br. są zaskakująco dobre na poziomie zysku netto, który wyniósł prawie 49 mln zł, przy czym rynek oczekiwał 19,4 mln zł. Przed rokiem spółka poniosła 14 mln zł straty netto. Przychody ze sprzedaży pozostały na niemal niemienionym poziomie i wyniosły 461,8 mln zł, inwestorzy oczekiwali kwoty 493,6 mln zł. Spółka odnotowała spadek marży brutto ze sprzedaży oraz marży EBIT, co przełożyło się na spadek zysku brutto ze sprzedaży o 3,2% r/r do 176,6 mln zł. Spadek zysku EBIT wyniósł 5,2% r/r do kwoty 49,8 mln zł. W tym przypadku rynek oczekiwał kwoty 59,3 mln zł. W analizowanym okresie spółka utrzymała kontrolę kosztów sprzedaży, które zmniejszyły się o ponad 6% do 91,3 mln zł. Natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły o 28,3% r/r do 35,4 mln zł.

MIESZKO
/REKOMENDACJA AKUMULUJ Z DNIA 21.06.2011 R./
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2011 r. Przychody ze sprzedaży w kwartale wyniosły 124,8 mln zł, zysk operacyjny 8 mln zł a zysk netto 4,3 mln zł.
*BM BPH *Przychody w 3Q 2011 r wzrosły o ponad 78% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Znaczący wzrost sprzedaży wynikał głównie z przejęcia udziałów Lider Artur Sp. z o.o. i możliwość wejścia w kolejny segment słodyczy –ciastek. W 3Q 2011 r., utrzymujące się na bardzo wysokich poziomach ceny podstawowych surowców, wpłynęły na obniżenie się poziomu marży na sprzedaży. Drugim czynnikiem powodującym obniżenie marży brutto był inny model biznesowy funkcjonujący w Vilniaus Pergale, spółki przejętej w pierwszej połowie roku. W związku z powyższym, EBIT w stosunku do 3Q 2010r. wzrósł o prawie 24%. Wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, związane z oprocentowaniem obligacji oraz wyższymi rynkowymi stopami procentowymi spowodowały osiągnięcie wyniku netto o 6,6% lepszego niż w analogicznym okresie przed rokiem. Opublikowane wyniki można uznać za korzystne ze względu na zwiększoną skalę działalności, chociaż warto zwrócić uwagę na duży spadek marż. Ważnym aspektem
konstruowania naszych prognoz na przyszłość będzie strategia spółki w kwestii podnoszenia cen produktów finalnych. W naszych prognozach wyników rocznych Mieszka nie uwzględnialiśmy przychodów wynikających z konsolidacji Lider Artura, w związku z czym wyniki zostaną poddane rewizji. W najbliższym czasie odniesiemy się do zwiększonej skali działalności w aktualizacji rekomendacji.

d1ylfcz

CYFROWY POLSAT
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2011.
*BM BPH *Na poziomie wyniku netto GK wykazała w 3Q 62 mln zł starty, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań rynkowych, które zakładały stratę na poziomie 71 mln zł. Wynik operacyjny grupy w 3Q ukształtował się na poziomie 148 mln zł, natomiast konsensus przewidywał wypracowanie 130,6 mln zł EBIT. Przychody Cyfrowego Polsatu w 3Q 2011 wyniosły 615,5 mln zł, co również przekroczyło oczekiwania rynkowe na poziomie 601 mln zł. Skonsolidowana EBITDA w 3Q przekroczyła 196 mln zł. Liczba abonentów na koniec września br. wyniosła 3,506 mln (+7% r/r). ARPU w 3Q wzrósł o 6,5% r/r do poziomu 37,8 zł, natomiast churn spadł do 9,4% z 10,2% w analogicznym okresie 2010 r. Narastająco, po 3Q grupa wypracowała 83,9 mln zł zysku netto, 416,7 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 1 647 mln zł. EBITDA grupy po 9 miesiącach 2011 wyniosła 538,1 mln zł. Wyniki spółki w 3Q 2010 roku obejmowały TV Polsat, która weszła w skład grupy od końca kwietnia 2011 roku. (konsensus PAP)

VISTULA
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2011.
BM BPH Opublikowane wyniki są poniżej oczekiwań rynkowych. W 3Q grupa wykazała 11 mln zł straty na poziomie wyniku netto oraz 3,8 mln zł straty na poziomie EBIT wobec oczekiwań na poziomie odpowiednio 7,5 mln straty netto oraz 0,4 mln zł straty EBIT. Znaczący wpływ na pogorszenie wyników miały ujemne różnice w wysokości 2,7 mln zł obciążające koszty finansowe. Zbieżne z konsensusem (91 mln zł) okazały się wypracowane przez Vistulę przychody, które w 3Q wyniosły 89,6 mln zł (+8,2% r/r). Wynik brutto na sprzedaży w 3Q wzrósł o 8% r/r do poziomu 45,5 mln zł, co skutkowało utrzymaniem marży wyniku na poziomie zbliżonym do wykazanej w analogicznym okresie minionego roku (50,8% vs. 50,9%). Na koniec 3Q powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do poziomu 23,2 tys. m2 z 24 tys. m2 rok wcześniej. Przychody grupy w segmencie odzieżowym w 3Q 2011 roku wzrosły o 10,5% r/r. Marża brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego, wyniosła 50,8% wobec 47,6% w 3Q 2010 roku. Przychody grupy w segmencie
jubilerskim w 3Q 2011 roku wyniosły 34,4 mln zł (+6% r/r). Jednocześnie w związku z obniżeniem poziomu marży brutto związanego z wyższymi cenami zakupu surowców a także wyższymi kosztami operacyjnymi segmentu związanymi z rozbudową sieci sprzedaży zysk segmentu jubilerskiego w 3Q 2011 roku wyniósł 5,0 mln zł (-7,2% r/r). Narastająco, po 3Q 2011 GK wykazała 10,9 mln zł straty na poziomie wyniku netto wobec 3,9 mln zł starty rok wcześniej, 31,1 mln zł EBIT (+1% r/r) przy przychodach na poziomie 266 mln zł (+7,9% r/r). wynik brutto na sprzedaży po 9 miesiącach br. wyniósł 140,6 mln zł (+4,8% r/r), co skutkuje spadkiem marży o 1,5 pp r/r do poziomu 52,9%. (konsensus PAP)

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz