Trwa ładowanie...
d3up393
gpw
15-12-2010 08:52

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d3up393

*GPW *

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w dniu 9 grudnia 2010 r. zakończył się okres opcji stabilizacyjnej w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji GPW ("Oferta"), określony w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2010 r. oraz w umowie o stabilizację zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej jako akcjonariuszem sprzedającym a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie jako menedżerami stabilizującymi ("Menedżerowie Stabilizujący") w dniu 28 października 2010 r. ("Umowa o Stabilizację").

Okres opcji stabilizacyjnej był okresem 30 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, podczas którego Menedżerowie Stabilizujący mogli nabywać na GPW akcje Spółki w liczbie stanowiącej do 10% ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych okolicznościach, gdyby takie działania nie były podejmowane.

W okresie opcji stabilizacyjnej nie zostały podjęte przez Menedżerów Stabilizujących żadne działania stabilizacyjne w celu stabilizacji kursu notowań akcji Spółki.

d3up393

BAKALLAND

14.12 Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") poinformował, iż w dniu 14 grudnia 2010 roku otrzymał od Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze ("Spółka") informację, iż:

1)Spółka w dniu 8 grudnia 2010 roku zbyła 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta;
2)Zbycie akcji nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym (poza GPW S.A.)
;
3)Spółka posiadała przed wskazaną transakcją 7.915.769 akcji Emitenta, co stanowiło 37,69% kapitału zakładowego Emitenta. Wskazane akcje dawały prawo do 7.915.769 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 37,69% ogólnej liczby głosów;
4)Spółka po dokonaniu transakcji zbycia 450.000 akcji Emitenta posiada 7.465.769 akcji Emitenta, co stanowi 35,55% kapitału zakładowego Emitenta. Wskazane akcje dają prawo do 7.465.769 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 35,55% ogólnej liczby głosów;
5)Brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Emitenta.

BM Banku BPH

d3up393
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3up393
d3up393