Trwa ładowanie...
dlqljn2
spółki

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

Share
dlqljn2

JAGO
Pani Elżbieta Sjöblom zmniejszyła w dniach 3-30 listopada bezpośredni i pośredni udział w spółce z 12,14% do 9,99% głosów na WZA.

LENA
ING OFE zwiększyło zaangażowanie w spółce z 9,85% do 11,53% głosów na WZA, co odpowiada takiemu samemu udziałowi w KZ spółki.

QUERCUS
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2011 r. wyniosła 1 450,0 mln zł.

BIOTON

  1. Biolek Sp z o.o. podpisał z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co. Ltd z siedzibą w Chinach aneks do umowy dystrybucji w Chinach produktów weterynaryjnych wytwarzanych przez Biolek, stosowanych w chowie trzody chlewnej i drobiu, w wyniku którego Beijing Smile będzie zajmował się - obok sprzedaży i marketingu w Chinach - również wytwarzaniem produktu gotowego Suilectin w oparciu o substancję aktywną wytwarzaną przez Biolek.
  2. Biolek podpisał umowę z Beijing Eastern Bell Technology Group z siedzibą w Chinach w sprawie dystrybucji przez Beijing Eastern Bell produktów weterynaryjnych Biolek stosowanych w chowie krów mlecznych i cieląt Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia na uzgodnionych warunkach. Skumulowana sprzedaż Biolek wyniesie ok. 250 mln USD. Beijing Eastern Bell jest jednym z trzech największych w Chinach dystrybutorów dodatków paszowych stosowanych w hodowli bydła (w tym produktów importowanych od producentów m.in. z UE i Kanady), obecnym na rynku od ponad 10 lat. Beijing Eastern Bell specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych programów chowu krów mlecznych i cieląt.
dlqljn2

LPP
/REKOMENDACJA TRZYMAJ Z 19.04.2011/
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 przez GK LPP wyniosły ok. 202 mln zł (+30% r/r). Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa o ok. 1 pp od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego. Narastająco, po 11 miesiącach br. przychody GK wyniosły ok. 2 168 mln zł (+19% r/r).
*BM BPH *Wzrost obrotów w minionym miesiącu o 30% r/r stanowi bardzo dobrą informację, zwłaszcza, jeżeli uwzględnić niekorzystne handlowo warunki pogodowe w listopadzie. Utrzymanie w ostatnich miesiącach roku wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży może implikować przekroczenie naszych prognoz. Średnio, grudniowa sprzedaż odpowiada w LPP za ok. 12% rocznych obrotów, natomiast narastająco, po jedenastu miesiącach 2011, LLP zrealizowało już 89% naszej prognozy przychodów na 2011 (2 432 mln zł). Według naszych prognoz zysku netto na 2011 r. (216,4 mln zł), spółka handlowana jest z P/E na poziomie 17,0.

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2