Trwa ładowanie...
dhew8j9
03-11-2010 09:12

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

dhew8j9
dhew8j9

LPP

Zarząd LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 214 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2009 roku o 14 %. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 62% i była niższa od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego o ok. 2 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - październik 2010 roku wyniosła około 1.655 mln zł. Przychody te były wyższe o 1 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

SWIECIE

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w III kwartale 588,4 mln zł wobec 322,7 mln zł rok wcześniej. Wynik operacyjny GK wyniósł 72,2 mln zł wobec 22,4 mln zł straty rok wcześniej, natomiast skonsolidowany wynik netto ukształtował się na poziomie 61,4 mln zł wobec 24,8 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Narastająco, po 3 kwartałach 2010 r. spółka wypracowała 138,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 32,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach na poziomie odpowiednio 1 630,3 mln zł wobec 934,7 mln zł.
BM BPH Wyniki spółki na poziomie wyniku operacyjnego oraz wyniku netto są gorsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał osiągnięcie przez spółkę w III kwartale br. zysku operacyjnego na poziomie 97,1 mln zł oraz zysku netto w wysokości 75,7 mln zł. Zgodne z oczekiwaniami rynkowymi okazały się przychody spółki. (konsensus PAP)

JUTRZENKA
Wyniki III kwartału powinny się istotnie poprawić względem pierwszej połowy roku, deklaruje na łamach Parkietu prezes spółki, Jan Kolański. Również IV kwartał też zapowiada się dobrze, tym samym II półrocze będzie dla grupy udane. Spółka nie rezygnuje z przejęć, lecz priorytetem jest rozwój organiczny. W bieżącym roku Jutrzenka nie przeprowadzi już akwizycji. (Źródło: Parkiet)

JAGO

11.02 Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA poinformował iż w dniu 02 listopada 2010 roku otrzymał od Pana Michała Lenartowicza zawiadomienie informujące o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% kapitału zakładowego, o następującej treści:
" 1. w dniu 22 października 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawarta została transakcja sprzedaży przez Chłodnię Milagros sp. z o.o. 40.000 akcji spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. ("Transakcja");

  1. przed Transakcją, łącznie z Chłodnią Milagros sp. z o.o. posiadałem 4.448.915 akcji spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. uprawniających do 4.448.915 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A., co odpowiadało 10,01 % kapitału zakładowego spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. oraz stanowiło 10,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A..
  2. aktualnie, łącznie z Chłodnią Milagros sp. z o.o., posiadam 4.408.915 akcji spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A., które to akcje stanowią 9,92 % kapitału zakładowego spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. i uprawniają do wykonywania 9,92 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki;
  3. w okresie 12 miesięcy rozważam zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie swego udziału w kapitale zakładowym spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach;
  4. jestem właścicielem 100 % udziałów w spółce Chłodnia Milagros sp. z o.o. posiadającej aktualnie 2.822.622 akcji spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A., które to akcje stanowią 6,36 % kapitału zakładowego spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. i uprawniają do wykonywania 6,36 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki;
  5. nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 Ustawy "

BM Banku BPH

dhew8j9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhew8j9