Trwa ładowanie...
dvvyiby
sesja

Informacje ze spółek

ALCHEMIA Spółka podała skonsolidowane wyniki za trzeci kwartał br.

Share
dvvyiby

ALCHEMIA

Spółka podała skonsolidowane wyniki za trzeci kwartał br. Przychody ze sprzedaży wyniosły 257 mln zł. Grupa wypracowała 39,87 mln zł zysku operacyjnego oraz 26,10 mln zł zysku netto.
W trzecim kwartale br. przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o około 1/8 w relacji r/r i wyniosły 257 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży zmniejszył się o ponad 35,1 proc. co było efektem spadku marży brutto ze sprzedaży o ponad 1/4. W analizowanym okresie koszty sprzedaży zmniejszyły się prawie 6 proc, natomiast koszty ogólnego zarządu – o 14,3 proc. Na poziomie zysku netto grupa osiągnęła 26,1 mln zł, co stanowi prawie 41 proc. gorszy wynik niż przed rokiem. Na osiągnięte przez grupę wyniki znaczący wpływ ma kurs euro. Informacja o wynikach grupy powinna przyczynić się do gorszego od rynku zachowania kursu akcji.

CIECH
Zarząd spółki 07.11.br. przekazał informację o obniżeniu prognozy zysku na 2008 rok do 88 mln zł z 225 mln zł.
Obniżenie prognozy zysku na 2008 rok, ze względu na jej wartość (-60,89%), jest negatywną informacją przekazaną przez spółkę. Ujemna korekta oczekiwanego za bieżący rok obrotowy wyniku finansowego netto spowodowana jest stratami na transakcjach instrumentami pochodnymi oraz niższymi od oczekiwanych wynikami sprzedaży. Jednocześnie emitent pozostawił prognozowane przychody ze sprzedaży za br. na poprzednim poziomie (4,27 mld zł), co w nawiązaniu do informacji zawartych w komunikacie może być trudne do zrealizowania.

MISPOL
Zarząd spółki 07.11.br. poinformował o rocznych oszczędnościach w kwocie 1,4 mln zł w związku z przeprowadzaną od początku roku restrukturyzacją.
Roczne oszczędności w kwocie 1,4 mln zł, z czego połowa przypadnie na br, związane są z ograniczeniem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu poprzez likwidację nakładających się na siebie struktur, co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę efektywności w logistyce. Przekazana informacja zostanie pozytywnie odebrana przez inwestorów, jednakże należy mieć na uwadze coraz częściej dochodzące sygnały o spowolnieniu gospodarki światowej, co także będzie wpływało na wycenę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dodatkowo korzystna wymowa przekazanego komunikatu może zostać zmniejszona wypowiedzią prezesa o możliwych słabszych wynikach finansowych w ostatnich 3 miesiącach bieżącego roku obrotowego, w związku z wyższymi cenami surowców, zwłaszcza wieprzowiny.

ABM SOLID
Zarząd spółki 08.11.br. poinformował o zawarciu umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich na wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wartość umowy w przeliczeniu na polską walutę określono na 26,57 mln zł, zaś termin realizacji na 30.06.2010 r.
Zawarcie nowego kontraktu ze względu na jego relatywnie wysoką wartość, stanowiącą 11,45% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, jest pozytywną informacją. Należy jednakże mieć na uwadze, iż niepewna sytuacja na polskim rynku budowlanym, zwłaszcza możliwość znacznego zmniejszenia popytu na lokale mieszkalne oraz budownictwo przemysłowe, będzie negatywnie wpływać na ocenę spółki przez inwestorów.

dvvyiby

KONSORCJUM STALI
Zarząd spółki 07.11.br. poinformował o zawartej umowie na odstawę elementów zbrojarskich, koszy do pali oraz ścianek szczelinowych o wartości 20 mln zł. Termin realizacji kontraktu ustalono na 15.12.br.
Podpisanie umowy sprzedaży jest pozytywną informacją zwłaszcza, że jej wartość stanowi 5,02% zeszłorocznych przychodów netto ze sprzedaży, dodatkowo na korzystną wymowę komunikatu wpływa krótki termin realizacji kontraktu. Należy jednakże wziąć pod uwagę, iż przy ocenie spółki przez inwestorów będzie także brane pod uwagę możliwe spowolnienie gospodarcze, co wpłynie na spadek zapotrzebowania na konstrukcje stalowe. Przekazana informacja nie powinna wpłynąć na kształtowanie się kursu spółki.

KALENDARIUM Dane makro
15:15 Kanada Rozpoczęte budowy domów (prognoza 202 tys, poprzednio 218 tys.)

BM Banku BPH

dvvyiby

Podziel się opinią

Share
dvvyiby
dvvyiby