Trwa ładowanie...
d11lf7m
sesja

Informacje ze spółek

Zarząd spółki 20.08.br. o podpisaniu z GELDOF Metaalconstructie N.V. kolejnej umowy, w związku z czym łączna wartość umów zawartych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,2 mln EUR, co po przeliczeniu stanowi równowartość około 8 mln PLN.

Share
d11lf7m

NAFTOBUDOWA

Zarząd spółki 20.08.br. o podpisaniu z GELDOF Metaalconstructie N.V. kolejnej umowy, w związku z czym łączna wartość umów zawartych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,2 mln EUR, co po przeliczeniu stanowi równowartość około 8 mln PLN. Umowa o największej wartości została podpisana w dniu 20 sierpnia 2009 roku i jej przedmiotem jest wykonanie montażu pięciu zbiorników we Francji. Wartość kontraktu została ustalona w na 780,5 tys. EUR, co stanowi równowartość kwoty 3,23 mln PLN.

BM BPH: Pozyskanie kolejnej umowy jest pozytywną informacją zwłaszcza, iż wartość zawieranych kontraktów w obrębie tego kontrahenta ma tendencję rosnącą. Przekazany komunikat może w niewielkim stopniu wpływać na kształtowanie się kursu akcji, wartość umowy z 20.08.br. stanowi zaledwie 1,5%. zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży.

ASSECO SLOVAKIA
Grupa kapitałowa podała wyniki za I półrocze 2009 roku. Przychody netto ze sprzedaży z I półrocze 2009 wyniosły 264,5 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 22,9 mln zł. Całkowity zysk netto w kwartale wyniósł 12,7 mln zł a w półroczu 21,9 mln zł.

BM BPH: Przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na zł wzrosły w kwartale o 25% a w półroczu 29%. Na poziomie operacyjnym zanotowano stratę za całe półrocze i II kwartał. Całkowity zysk netto wzrósł o 21% w I półroczu i 12,7% w II kwartale. Walutą funkcjonalną dla grupy jest euro, wobec czego w przeliczeniu na tę walutę przychody wyniosły 58,53 mln EUR, zysk z działalności operacyjnej 5,07 mln EUR, zaś zysk netto 4,85 mln EUR. Asseco Slovakia w tej walucie osiągnęła za I półrocze spadek zysku operacyjnego o 26%, ale dzięki wyższym dochodom z tytułu dywidend zysk netto spadł zaledwie o 7%.

BM Banku BPH

d11lf7m

Podziel się opinią

Share
d11lf7m
d11lf7m