Trwa ładowanie...
d4b0mme
sesja
26-09-2008 09:08

Informacje ze spółek

P.A. NOVA 25.09 spółka poinformowała, iż w dniu 25.09.2008 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży.

Share
d4b0mme

P.A. NOVA

25.09 spółka poinformowała, iż w dniu 25.09.2008 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy spółką jako sprzedającym i KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako kupującym. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej prawo do nieruchomości gruntowej wraz z samoobsługowym domem towarowym i towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2, który ma zostać na tej nieruchomości wybudowany wraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia 31.03.2010 r. Wartość umowy wynosi 43.337.000 złotych netto.
Z opublikowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. wynika, że przychody ze sprzedaży wyniosły 111,6 mln zł. Umowa będzie rozliczana w okresie półtora roku, co oznacza, że średnioroczne przychody z tytułu realizacji umowy będą stanowiły około 1/4 przychodów ze sprzedaży. Jest to istotna pozycja w rachunki zysków i strat i powinna w sposób znaczący wpłynąć na wynik finansowy. Informacja podana przez spółkę jest korzystna o powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

MAGELLAN
Spółka poinformowała, że w dniu 25 września 2008 otrzymała od banku AS Hansapank zarejestrowanego pod numerem 10060701 mającego siedzibę przy Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia, zawiadomienie o zbyciu przez inwestora 21.500 akcji Spółki. Przedmiotowe zbycie akcji Emitenta nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 września 2008 roku. Przed zbyciem akcji, inwestor AS Hansapank posiadał 336.682 akcji spółki Magellan, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego spółki, które uprawniały go do 336.682 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta i stanowiły 5,17% ogólnej liczby głosów. Po zbyciu akcji inwestor posiada 315.182 akcji spółki, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego emitenta, które uprawniają go do 315.182 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta i stanowią 4,84% ogólnej liczby głosów.
Informacja o zmniejszeniu zaangażowania w KZ spółki przez inwestora finansowego nie jest korzystna i może świadczyć o pogorszeniu perspektyw postrzegania spółki. Fakt, że inwestor finansowy obniżył zaangażowanie do poniżej 5 proc. pozwala na dokonywanie dalszych ewentualnych redukcji stanu posiadania bez informowania rynku o takich działaniach. W gronie największych inwestorów finansowych znajdują się Polish Enterprise Fund IV LP (76,02 proc.) oraz PKO TFI (5,02 proc.). Informacja podana przez spółkę może przyczynić się do słabszego niż rynek zachowania kursu akcji na dzisiejszej sesji.

KALENDARIUM

Dane makro
10:00 Strefa euro - podaż pieniądza M3 za sierpień (poprzednie dane 9,3% r/r. Prognoza: 9,2% r/r).
14:30 USA - zweryfikowane dane o deflatorze PKB za II kwartał. (poprzednia wartość: 1,2%. prognoza: 1,2%.)
14:30 USA - ostateczne dane o dynamice PKB za II kwartał 2008 roku. (poprzednia wartość: 3,3 r/r. prognoza: 3,4% r/r.)
16:00 USA - zrewidowane dane indeksu nastrojów konsumentów za wrzesień. (poprzednia wartość: 73,1 pkt. oczekiwania: 74,0 pkt.)

Wydarzenia w spółkach
Teta - Rozpoczęcie subskrypcji 4 mln akcji serii J oraz początek przyjmowania zapisów w ramach wykonywania praw poboru
NFI Progress - Wznowienie obrad NWZA
Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

BM Banku BPH

d4b0mme
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4b0mme
d4b0mme