Trwa ładowanie...
d2ydd4d

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d2ydd4d

CINEMA CITY
Spółka opublikowała sprawozdanie za 1Q 2012.
BM BPH Przychody grupy w 1Q 2012 r. spadły o 5% r/r, do poziomu 62,5 mln EUR i okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynkowymi, które kształtowały się na poziomie 63,3 mln EUR. EBITDA grupy ukształtowała się na poziomie 13,4 mln EUR, podobnie jak rok wcześniej (bez uwzględniania kosztów związanych z przejęciem i reorganizacją z 1Q 2011 r.) Po uwzględnieniu kosztów przejęcia i reorganizacji EBITDA wzrosła o 21,8% z 11,0 mln EUR uzyskanych w 1Q 2011 roku. Skonsolidowany EBIT spadło o blisko 14% r/r, do poziomu 6,3 mln EUR, co stanowi poziom zgodny z rynkowym konsensusem. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 5,2 mln EUR zysku (-15% r/r), co okazało się wartością o ponad 6% wyższą od oczekiwań rynkowych na poziomie 4,9 mln EUR. W 1Q 2012 r. spółka sprzedała 8,5 mln biletów w 7 krajach działalności, czyli o 6,1% mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Sprzedaż biletów na porównywalnej bazie kin spadła o 9,6% do 8,2 mln biletów. Działalność kinowa w 1Q 2012 r. wygenerowała przychody w wysokości 57,1 mln
EUR, stanowiące spadek o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, zaś EBITDA spadła o 5,3% do 12,4 mln EUR , bez uwzględniania kosztów związanych z przejęciem i reorganizacją z 1Q 2011 r. /konsensus PAP/

PBG
Multibud sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST sp. z o.o (spółka zależna PBG). Zarząd PBG S.A. informuje, że wg stanu na dzień złożenia wniosku zadłużenie spółki zależnej wobec wierzyciela wynosiło 104.942 zł.

NETIA
Netia 18 maja rozpocznie kolejny etap wykupu akcji własnych. Spółka chce skupić akcje stanowiące nie więcej niż 3,5% kapitału zakładowego za maksymalnie 75 mln zł. Program skupu ma trwać nie dłużej niż do 2 czerwca 2013 r. Maksymalna cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż 8 zł. /PAP/

ZETKAMA
Zarząd w dniu 17 maja 2012 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 w wysokości 1 złoty na 1 akcję. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota 4 904 150 złotych.
*BM BPH *Powyższa kwota implikuje stopę dywidendy na poziomie 3,2%.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-05-18

Dane makro

14:00 Polska *– przeciętne wynagrodzenie za kwiecień (poprzednio: 3,8% r/r, konsensus: 3,9% r/r);
*
14:00 Polska
– przeciętne zatrudnienie za kwiecień (poprzednio: 0,5% r/r, konsensus: 0,5% r/r);

Wydarzenia w spółkach

Bogdanka – dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję;
Plastbox – split akcji w stosunku 1:5.

d2ydd4d

Podziel się opinią

Share
d2ydd4d
d2ydd4d