Trwa ładowanie...
d70kneo
bomi
15-10-2010 09:34

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d70kneo
d70kneo

BOMI

Zarząd BOMI S.A. poinformował, że w dniu 14 października 2010 roku spółka otrzymała od Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali informację, że w wyniku nabycia akcji Emitenta na dzień 8 października 2010 Generali Fundusz Emerytalny Otwarty posiada powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BOMI S.A.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 3.869.412 szt. akcji, co stanowiło 9,96% udziału w obecnym kapitale oraz 9,96% głosów na WZA spółki.
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 3.934.412 szt. akcji, co stanowi 10,12% udziału w obecnym kapitale oraz 10,12% głosów na WZA spółki.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji BOMI S.A. w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej spółki.
BM BPH Informacja podana przez spółkę jest pozytywna, chociaż ze względu na niewielką wartość transakcji komunikat nie powinien znacząco wpłynąć na kształtowanie kursu akcji na GPW.

TRITON DEVELOPMENT

Spółka zakończyła budowę osiedla Triton Park na stołecznej Ochocie. Jak informuje na łamach Parkietu Magdalena Szmagalska, prezes dewelopera, w IV kwartale spółka rozpoczęła przekazywanie mieszkań i zawieranie umów ostatecznych. Tym samym, jako że zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży mieszkań można wykazywać w wynikach dopiero po ich przekazaniu nabywcy, wyniki za bieżący kwartał powinny być jednymi z najlepszych w historii przedsiębiorstwa. Start kolejnych inwestycji spółki opóźnia brak zezwoleń administracyjnych. (Źródło: Parkiet)

MAGELLAN

14.10 Zarząd Magellan S.A. poinformował, że w okresie trzech kwartałów 2010 roku Grupa Kapitałowa Magellan S.A. podpisała umowy o łącznej wartości 623.684 tys. PLN, co stanowi wzrost o 256.279 tys. PLN, tj. o 70% w stosunku do trzech kwartałów 2009 roku. Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji.
W okresie 01.01 - 30.09.2010 r. wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan S.A. wyniosła 466.600 tys. PLN i była wyższa o 255.088 tys. PLN, tj. o 121% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 9 miesięcy 2010 roku wynosiła 157.084 tys. PLN i była wyższa o 1.191 tys. PLN, tj. o 1% od kontraktacji okresu porównywalnego.
Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez Grupę.
W trzecim kwartale 2010 roku kontraktacja bilansowa Grupy miała wartość 198.694 tys. PLN, co oznacza wzrost o 92.194 tys. PLN, tj. o 87% w porównaniu do trzeciego kwartału 2009 roku. Oznacza to również dynamiczny wzrost kwartał do kwartału – wzrost wartości kontraktacji IIIQ 2010 w stosunku do IIQ 2010 o 26%. Kontraktacja IIIQ 2010 roku stanowi 43% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w okresie 9 miesięcy 2010 roku.

d70kneo

Natomiast kontraktacja pozabilansowa w IIIQ 2010 roku była równa 33.645 tys. PLN i była niższa o 43.390 tys. PLN, tj. o 56% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.. Wysoka wartość sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Grupę została zrealizowana na bazie regularnej współpracy z dotychczasowymi klientami oraz poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. W minionym półroczu Grupa nie była uzależniona od pojedynczego dostawcy – w ramach kontraktacji bilansowej zawarła 1.327 umów. Średnia wartość pojedynczej umowy wyniosła około 350 tys. PLN.
Grupa ocenia, że szeroka i elastyczna oferta produktowa dopasowywana do oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych będzie stanowiła podstawę dalszego dynamicznego rozwoju Grupy.

KALENDARIUM - Dane makro
11:00 Euroland - inflacja HICP za wrzesień (poprzednio: 0,2% m/m, 1,6% r/r; konsensus: 0,2% m/m, 1,8% r/r);
11:00 Euroland - bilans handlu zagranicznego n.s.a za sierpień (poprzednio: 6,7 mld EUR; konsensus: -0,7 mld EUR);
14:15 USA - wystąpienie publiczne szefa Fed;
14:30 USA - wyniki sprzedaży detalicznej za wrzesień (poprzednio: 0,6% m/m; konsensus: 0,4% m/m);
14:30 USA - inflacja CPI za wrzesień (poprzednio: 0,3% m/m, 1,1% r/r; konsensus: 0,2% m/m, 1,2% r/r);
14:30 USA - indeks NY Empire State za październik (poprzednio: 4,14; konsensus: 7);
15:55 USA - indeks Uniwersytetu Michigan - wst. za październik (poprzednio: 68,2; konsensus: 69);
16:00 USA - zapasy niesprzedanych towarów za sierpień (poprzednio: 1% m/m; konsensus: 0,5% m/m);
20:00 USA - budżet federalny za wrzesień (poprzednio: -45,2 mld USD; konsensus: -31 mld USD);

Wydarzenia w spółkach
Atrem - wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki;
PA Nova - zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DI BRE Banku SA.

BM Banku BPH

d70kneo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d70kneo