Trwa ładowanie...
d3y8ymx
giełda

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

Share
d3y8ymx

KĘTY

1) Grupa Kęty opublikowała wyniki za IV kwartał 2010 r. Przychody wyniosły 343,3 mln zł, zysk operacyjny 21,7 mln zł a zysk netto 18,9 mln zł.
2) Zarząd opublikował również prognozę wyników na 2011 r.:
• Przychody ze sprzedaży 1 356 mln zł
• EBIT 133 mln zł
EBITDA 206 mln zł
• Zysk netto 94,3 mln zł
• Wydatki inwestycje 134,4 mln zł
Cały komunikat na www.gpwinfostrefa.pl
BM BPH W okresie IV kwartału 2010 r. spółka poprawiła wyniki w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. na wszystkich poziomach zysku. W okresie czterech kwartałów poprawie uległ tylko zysk netto. W czwartym kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom 336,3 mln zł, co oznacza 17,8% wzrost w stosunku do wyników zeszłorocznych. Tak dobry wynik był możliwy dzięki znacznym wzrostom sprzedaży trzech największych segmentów zarówno na rynku krajowym jak i w eksporcie. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 5,6% głównie dzięki wyższemu poziomowi sprzedaży oraz stabilizacji marż w segmentach. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był wyższy o 26,7% od zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Opublikowane przez Grupę prognozy na 2011 r. wyglądają obiecująco, a zatem komunikaty powinny przełożyć się na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji na GPW.

BRE
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za czwarty kwartał 2010 r. Bank wypracował 503,1 mln zł wyniku odsetkowego oraz 200,4 mln zł wyniku z tytułu opłat i prowizji. Zysk operacyjny wyniósł 263,8 mln zł, a na poziomie netto wynik zamknął się w kwocie 195,5 mln zł.
BM BPH Opublikowane przez spółkę wyniki za IV kwartał 2010 r. są zaskakująco dobre, gdyż są wyższe na we wszystkich kategoriach. Wynik odsetkowy zwiększył się o 1/5 r/r i był minimalnie lepszy od oczekiwań rynku. Z kolei wynik odsetkowy wyniósł 200,4 mln zł i był o prawie 1/3 wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (rynek oczekiwał wartości 192 mln zł). Wyniki na działalności handlowej oraz z pozycji wymiany wyniosły odpowiednio 104,3 mln zł oraz 88,6 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 25,8% oraz 16,6%. Bank odnotował niższe niż przed rokiem odpisy z tytuły kredytów i pożyczek, które w czwartym kwartale ub. roku wyniosły 126 mln zł (przed rokiem było to prawie 200 mln, a rynek obecnie oczekiwał 137 mln zł). Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 5% do poziomu 394,9 mln zł, przy czym były znacząco niższe od oczekiwań rynku (konsensus na poziomie 456 mln zł). Na poziomie wyniku netto Bank odnotował wzrost zysku z 40,8 mln zł w IV kwartale 2009 r. do 195,5 mln zł w minionym kwartale.
Wyniki zaprezentowane przez spółkę powinny zostać dobrze odebrane przez uczestników rynku.

d3y8ymx

Podziel się opinią

Share
d3y8ymx
d3y8ymx