Trwa ładowanie...
d3gh0lb

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d3gh0lb

MOSTOSTAL ZABRZE

Zarząd spółki 19.12.br. poinformował, iż wraz z Katowickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A. zawarł umowę z Fortum Częstochowa S.A. na opracowanie projektu wykonawczego branży budowlanej, drogowej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych oraz kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych branży budowlanej, drogowej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w ramach budowy elektrociepłowni w Częstochowie. Powyższy kontrakt będzie realizowany przez emitenta jako lidera konsorcjum. Wartość umowy wynosi 89,99 mln netto, zaś termin jej wykonania określono na 31 grudnia 2009 r.
Pozyskanie kontraktu ze względu na jego wysoką wartość stanowiącą około 13,9% skonsolidowanych zeszłorocznych przychodów netto ze sprzedaży jest pozytywną informacją. Należy jednakże pamiętać, iż kwota Mostostal Zabrze będzie realizował umowę wraz z inną spółką, co zmniejszy przychód dla emitenta z realizacji kontraktu. Należy jednakże mieć na uwadze, iż Mostostal Zabrze będąc liderem konsorcjum przy podziale kwoty 89,99 mln zł uzyska jej znaczną część. Przekazany komunikat powinien zostać pozytywnie odebrany przez inwestorów.

LENA LIGHTING
19.12 spółka poinformowała, iż otrzymała zawiadomienie o zbyciu akcji, w wyniku którego ING TFI stało się posiadaczem akcji dających nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. ING TFI S.A. zarządzające funduszami inwestycyjnymi działając w imieniu wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, a w szczególności ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) zawiadamia, iż w wyniku zbycia przez Fundusz akcji spółki łączna liczba głosów na WZ akcjonariuszy tej spółki posiadanych zarówno samodzielnie przez Fundusz, jak i łącznie przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez siebie, spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki było zbycie przez Fundusz akcji tej spółki w dniu 19. 12.2008 roku.
Przed zmianą udziału, Fundusz, jak również wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. traktowane łącznie posiadały 1.312.258 sztuk akcji spółki, co stanowiło 5,28 % KZ tej spółki.
Przed zmianą udziału, akcje będące w posiadaniu Funduszu, jak również wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI S.A. traktowanych łącznie dawały 1.312.258 głosów na WZ spółki, co stanowiło 5,28 % ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, Fundusz, jak również wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. traktowane łącznie posiadają 1.066.674 sztuk akcji spółki, co stanowi 4,29 % KZ tej spółki. Akcje będące w posiadaniu Funduszu, jak również wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI S.A. traktowanych łącznie dają 1.066.674 głosy na WZ spółki, co stanowi 4,29 % ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki.
Zmniejszenie zaangażowania w KZ spółki nie jest korzystną informacją. Może to świadczyć o pogorszeniu postrzegania perspektyw spółki przez inwestora finansowego. Dodatkowo podmiot instytucjonalny zmniejszył zaangażowanie w spółce do poniżej poziomu 5 proc, co oznacza, że dalsze ewentualne zmniejszanie zaangażowania w spółce może odbyć się już bez informowania rynku. W gronie największych inwestorów instytucjonalnych spółki znajduje się ING OFE. Informacja podana przez spółkę może przyczynić się do gorszego od rynku zachowania kursu akcji.

KALENDARIUM Dane makro
Brak informacji
Wydarzenia w spółkach
Brak informacji

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb