Trwa ładowanie...
dfv7ixr
akcje

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
dfv7ixr

NOVITA

Spółka poinformowała, że w listopadzie 2011 roku NOVITA S.A. uzyskała następujące wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży ogółem - 9 430 tys. zł (wzrost 31,5% r/r),
- zysk z działalności operacyjnej - 918 tys. zł (+59,9%r/r)’
- zysk brutto - 763 tys. zł (+31,8% r/r),
- zysk netto - 586 tys. zł (23,6% r/r).
W wyniku realizacji zadań ekonomiczno – finansowych w miesiącu XI 2011 roku, uzyskane po 11 miesiącach 2011 roku wyniki Spółki ukształtowały następująco:
- przychody ze sprzedaży ogółem - 90 086 tys. zł (+13,3% r/r),
- zysk z działalności operacyjnej - 7 167 tys. zł (+8,9% r/r),
- zysk brutto - 6 313 tys. zł (+0,5% r/r),
- zysk netto - 5 022 tys. zł (-0,8% r/r).

POLSKIE JADŁO

Spółka w dniu 15.12.2011 roku, w związku z rozwijaniem przydrożnej sieci gastronomicznej pod brandem PIT STOP Bar, zawarła umowę franczyzową ze spółką "M2B" sp. z o.o. spółka komandytowa. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie używania i korzystania przez "M2B" z koncepcji prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych (know – how) pod wskazanymi przez Polskie Jadło S.A. nazwami, jak również prawo do używania praw własności przemysłowych oraz technologii istotnych dla umowy, należących do Polskie Jadło S.A. Przedsięwzięcie będzie prowadzone w ramach istniejącego kompleksu MOP zlokalizowanego w miejscowości Kołbaskowo, obsługującego ruch podróżny autostrady A6, prowadzącej bezpośrednio do przejścia granicznego z Niemcami w Kołbaskowie według pomysłu spółki Polskie Jadło S.A. pod brandem PIT STOP Bar. Umowa zawarta jest na czas określony – dziesięciu lat.

GINO ROSSI

Spółka obniżyła prognozy skonsolidowanych wyników GK na rok 2011 i 2012. Aktualne prognozy przewidują osiągnięcie w 2011 r straty netto w wysokości 6,6 mln zł przy 185 mln zł obrotów. Zysk operacyjny ma wynieść 0,6 mln zł a EBITDA 5,6 mln zł. Analogiczne wielkości prognozowane na 2012 r wynoszą: zysk netto 3 mln zł, przychody 214 mln zł, EBIT 9,3 mln zł, EBITDA 15 mln zł.
Dotychczasowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych zakładała osiągnięcie w 2011: przychodów ze sprzedaży na poziomie 190,1 mln zł; EBIT w wysokości 5,6 mln zł zł oraz 2,7 mln zł straty netto przy EBITDA na poziomie 10,5 mln zł. W 2012 roku spółka zakładała osiągnięcie przychodów w wysokości 211 mln zł, 14,8 mln zł EBIT, zysku netto w wysokości 7,9 mln zł przy EBITDA na poziomie 19,7 mln zł.

Jako główne przyczyny obniżenia prognozy spółka podała: (i) negatywny wpływ kursów walutowych (kredyt w CHF oraz koszty czynszów w EUR), (ii) niedobory w stanach magazynowych w wysokości 1,5 mln zł, (iii) niższą sprzedaż w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia w porównaniu z okresem porównywalnym w 2010 roku oraz w porównaniu z planem.

dfv7ixr

BM BPH Informacja o znaczącym obniżeniu prognoz (korekta EBIT’11 minus 89%) jest negatywna i może znaleźć przełożenie na zachowanie kursu akcji spółki na parkiecie.

KALENDARIUM

Dane makro

09:30 Strefa Euro – wystąpienie publiczne szefa ECB;
11:00 Strefa Euro – bilans handlu zagranicznego za październik (poprzednio: 2,9 mld EUR; konsensus: 1 mld EUR);
14:00 Polska – przeciętne zatrudnienie za listopad (poprzednio: 2,5% r/r; konsensus: 2,4% r/r);
14:00 Polska – przeciętne wynagrodzenie za listopad (poprzednio: 5,1% r/r; konsensus: 5,25% r/r);
14:30 USA – inflacja CPI za listopad (poprzednio: -0,1% m/m; konsensus: 0,1% m/m);

Wydarzenia w spółkach

AZOTYTARNOW – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, zasilając równocześnie skład indeksu mWIG40;
BOMI – wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii N (596.948 akcji) i O (308.536 akcji) spółki;
INTERCARS – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, zasilając równocześnie skład indeksu mWIG40;
COALENERG – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
CORMAY – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, zasilając równocześnie skład indeksu mWIG40;
CENTROZAP – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, zasilając równocześnie skład indeksu sWIG80;
DUDA – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, zasilając równocześnie skład indeksu sWIG80;
ELBUDOWA – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, zasilając równocześnie skład indeksu sWIG80;
EMCINSMED – ostatni dzień notowań 7.137.612 praw poboru akcji serii G spółki;
ENERGOPLD – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
FERRUM – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
HERKULES – w związku ze zmianą firmy spółki Gastel Żurawie SA (GZU) na Herkules SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą HERKULES i symbolem HRS;
KOELNER – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
KSGAGRO – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
MERCOR – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
MIDAS – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, zasilając równocześnie skład indeksu mWIG40;
MONNARI – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
MWTRADE – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
ORZBIALY – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
PBSFINANSE – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
RUBICON – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
RADPOL – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
SKOTAN – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, zasilając równocześnie skład indeksu sWIG80.

BM Banku BPH

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr