Trwa ładowanie...
dv6gicf
dv6gicf

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
dv6gicf

MERCOR

Zarząd spółki 28.05.br. przekazał informację, iż European Fire System Holding S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu dokonał w dniu 26 maja 2009 r. sprzedaży wszystkich posiadanych akcji emitenta na rynku regulowanym w transakcjach pakietowych. Przed opisanym zdarzeniem European Fire System Holding S.A.R.L. posiadał 2.296.159 akcji zwykłych na okaziciela Mercor, stanowiących 14,66% kapitału zakładowego Mercor i uprawniających do wykonywania 2.296.159 głosów na walnym zgromadzeniu Mercor, stanowiących 14,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Sprzedaż 14,66% akcji przez akcjonariusza mogłaby w dużym stopniu przełożyć się na spadek wyceny spółki gdyby nie fakt, iż w dalszym stopniu w akcjonariacie emitenta są podmioty posiadające znaczne udziały, obecnie akcjonariusze posiadający ponad 5% kapitału zakładowego łącznie stanowią w spółce prawie 70%. Negatywną wymowę komunikatu pomniejsza także sposób dokonania transakcji, czyli poprzez transakcje pakietowe.

KALENDARIUM

Dane makro
10:00 Polska - GUS opublikuje dane o produkcie krajowym brutto w I kwartale 2009 r.;
01:50 Japonia -dynamika produkcji przemysłowej za kwiecień (poprzednio: 1,6% m/m i –34,2% r/r, konsensus: 3,3% m/m);
11:00 Strefa euro - wstępne dane o inflacji za maj (poprzednio: 0,6% r/r, konsensus: 0,2% r/r);
14:30 USA - zrewidowane dane o dynamice PKB za I kwartał 2009 roku (poprzednio: -6,1%, konsensus: -5,5%);
14:30 USA - zweryfikowane dane o deflatorze PKB za I kwartał (poprzednio: 2,9%, konsensus: 2,9%);
15:45 USA - wskaźnik Chicago PMI za maj (poprzednio: 40,1 pkt, konsensus: 42,0 pkt);
15:55 USA - zrewidowane dane indeksu nastrojów konsumentów za maj (poprzednio: 67,9 pkt, konsensus: 68,0 pkt).

dv6gicf

Wydarzenia w spółkach

Power Media - WZA m.in o podziale zysku;
Efekt - WZA spółki m.in. o podziale zysku netto za 2008 rok. Spółka chce wypłacić 0,55 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,66 groszy na akcję uprzywilejowaną;
Wodkan - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 08, podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie RN;
Koelner - ZWZA m.in o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku;
Instal Lublin - WZA o podziale zysku;
Mieszko - Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Biuro Maklerskie Banku BPH

dv6gicf

Podziel się opinią

Share
dv6gicf
dv6gicf