Trwa ładowanie...
d3zwah2
d3zwah2

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d3zwah2

CERSANIT

Zarząd spółki poinformował, iż w dniu 7.12.2009 r. powziął informację od ING PTE, które zawiadamia, iż ING OFE (Fundusz) w wyniku transakcji nabycia akcji spółki na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1.12.2009 r. stał się posiadaczem akcji spółki stanowiących powyżej 10% głosów na WZA spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 14.016.321 sztuk akcji spółki stanowiących 9,72% KZ emitenta i był uprawniony do 14.016.321 głosów na WZA emitenta, co stanowiło 9,72% ogólnej liczby głosów. Na dzień 4.12.2009 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 15.510.335 akcji spółki, co stanowi 10,75% w KZ emitenta. Akcje uprawniają do 15.510.335 głosów na WZA spółki, co stanowi 10,75% w ogólnej liczbie głosów. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.
BM BPH Zwiększenie zaangażowania w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA spółki przez inwestora instytucjonalnego jest pozytywną informacją. ING OFE przekroczyło już kolejny istotny poziom 10% głosów (posiada 10,75%), co może świadczyć o podtrzymaniu korzystnego postrzegania perspektyw spółki oraz kształtowania się kursu akcji. W gronie największych akcjonariuszy spółki są Michał Sołowow posiadający wraz z podmiotami zależnymi 48,6% głosów na WZA, Aviva OFE (10,08%) oraz Synthos (7,79%). Informacja podana przez spółkę powinna korzystnie wpłynąć na zachowanie się kursu akcji.

KALENDARIUM Dane makro
10:30 Wielka Brytania - dynamika produkcji przemysłowej za październik (poprzednio: 1,6% m/m i –10,3% r/r; prognoza: 0,5% m/m i –7,6% r/r)
12:00 Niemcy - dynamika produkcji przemysłowej za październik (poprzednio: 2,7% m/m i –12,9% r/r; prognoza: 1,1% m/m)

Wydarzenia w spółkach
Sfinks - Koniec zapisów na akcje spółki z prawem poboru.
Intakus - Koniec zapisów na akcje spółki serii D.
Będzin - NWZA w sprawie zmian statutu spółki.
Atrem - WZA w sprawie zmiany statutu spółki.
Erbud - WZA w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3zwah2

Podziel się opinią

Share
d3zwah2
d3zwah2