Trwa ładowanie...
d2ncof8
akcje

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d2ncof8

EFH

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niezależnie od sukcesu zaplanowanej w najbliższym czasie emisji kapitału docelowego w kwocie nie niższej niż 59.272.574,00 zł, przekazł prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. ("Grupa") w roku 2010:
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na koniec 2010 r. w wysokości około 18 mln PLN;
- skonsolidowany EBITDA na koniec 2010 r. w wysokości około 27 mln PLN. Podstawy i istotne założenia prognozy:

  1. Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oszacowana została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień oraz na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji w 2010 roku;
  2. Prognoza wyników opiera się również na wykonaniu pierwszego półrocza 2010 r. a także na podstawie planowanego budżetu operacyjnego hoteli na II półrocze 2010 r.
  3. Na potrzeby prognozy ustalono, iż stopy procentowe będą stałe w całym okresie prognozy i założono wartość indeksów stóp procentowych krajowego rynku lokat międzybankowych (WIBOR) z dnia 30 czerwca 2010 roku, które kształtowały się na następującym poziomie:
d2ncof8

- WIBOR 1M = 3,64%;
- WIBOR 3M = 3,87%;
- kurs dolara = 3,43 zł;

  1. Założono również, ze względu na specyfikę branży tj. branża hotelowa i turystyczna, że rynek jest wrażliwy na otoczenia makroekonomiczne a także na siłę wyższą, do której zaliczyć należy w tym roku powodzie oraz katastrofę w Smoleńsku (okres żałoby). Ogół tych czynników bezpośrednio wpłynął na wyniki pierwszego półrocza 2010 r. Szacuje się, iż w okresie prognozy w drugim półroczu nie wystąpią istotne wzrosty cen dostaw i usług, a także nie wystąpią inne czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Pozwala to wysnuć stwierdzenie, że prognozowane wskaźniki rentowności nie są zagrożone;
  2. W założeniach na 2010 rok nie uwzględniono wpływu z transakcji jednorazowych czy też akwizycji aktywów wchodzących w skład port folio Grupy. Możliwość realizacji prognozowanych wyników Spółka będzie monitorowała na bazie osiąganych wyników kwartalnych. Ewentualne zmiany +/- 10% ww. wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

ELSTAROIL

Zarząd spółki poinformował, że przychody ze sprzedaży spółki w miesiącu sierpniu 2010 roku w zakresie podstawowej działalności wyniosły 49,2 mln zł. Narastająco za okres od początku roku przychody te wyniosły 376,8 mln zł. Kwota ta stanowi wartość przychodów jednostkowych spółki bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży rzepaku.

BM Banku BPH

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8