Trwa ładowanie...
d34qwfm

ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski podpisał umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH), podał bank. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 210 mln zł.

Share
d34qwfm

"Sprzedaż akcji nastąpi pod warunkiem uzyskania przez ING CEH bezwarunkowego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zwiększenie zaangażowania ING CEH w ING PTE. Jeżeli stosowne zezwolenie KNF nie zostanie udzielone do końca 2016 r. Umowa ulegnie rozwiązaniu, o ile strony nie postanowią inaczej" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży akcji została ustalona w umowie w wysokości 210 mln zł.

"Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego z dnia 6 maja 2014 r. w cenie uwzględniono wypłaconą dywidendę za rok 2013 oraz pozostałe elementy korygujące określone w powyższym liście. Rynkowość ceny została potwierdzona wydaną przez PwC Polska Sp. z o.o. niezależną opinią o godziwości wyceny (tzw. fairness opinion)" - podano także.

d34qwfm

Bank podał, że w dacie przeniesienia własności akcji cena zostanie skorygowana o wartość kolejnych dywidend wypłaconych bankowi przez ING PTE po dacie zawarcia umowy.

"Dodatkowo do końca grudnia 2016 r. bank ma możliwość wystąpienia z żądaniem zmiany ceny, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych, jakie zostały wprowadzone w roku 2014. Cena ulegnie zmianie, jeśli wartość korekty ustalonej zgodnie z umową będzie równa lub wyższa od 15% ceny zapisanej w umowie" - czytamy dalej w materiale.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d34qwfm

Podziel się opinią

Share
d34qwfm
d34qwfm