Trwa ładowanie...
d8u7i0y
espi

INGBSK - Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. (2...

INGBSK - Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. (26/2010)

Share
d8u7i0y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanym na dzień 23 grudnia 2010 r. uprawnionymi do 5 lub więcej procent głosów na NWZ emitenta były następujące podmioty:Nazwa podmiotuING Bank N.V.Liczba głosów na NWZ9.757.500% w liczbie głosów na NWZ89,22Równocześnie Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że według powziętych przez Bank informacji w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące podmioty posiadały 5 lub więcej procent akcji i ogólnej liczby głosów w Spółce:Nazwa podmiotuING Bank N.V.Liczba akcji i głosów9.757.500% ogólnej liczby głosów75,00Data otrzymania informacji16.12.2010 r.Spółka informuje, że akcjonariusze nie mają obowiązku uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wszystkimi posiadanymi akcjami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2010-12-23 Report No. 26/2010: Shareholders having 5 or more percent ofvotes at the Extraordinary General Meeting of ING BankŚląski S.A.The Bank Management Board hereby gives notice that according to the listof shareholders authorised to participate in the Extraordinary GeneralMeeting of ING BankŚląski S.A., convened for 23 December 2010, thefollowing entities were authorised to 5 or more percent of votes at theExtraordinary General Meeting of the issuer:Name of entityING Bank N.V.Number of votes at EGM9,757,500% in the number of votes at EGM89.22At the same time, the Management Board of ING BankŚląski S.A. herebygives notice that according to the information received by the Bank onthe day of the Extraordinary General Meeting, the following entitiesheld 5 or more percent of shares and of the total number of votes in theCompany:Name of entityING Bank N.V.Number of shares and votes9,757,500% of the total number of votes75.00Date of information receipt16.12.2010The Company hereby gives notice that the
shareholders are not obliged toparticipate in the General Meeting with all shares remaining in theirpossession. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

Podziel się opinią

Share
d8u7i0y
d8u7i0y