Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

INGBSK - Ostateczne parametry Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ING Banku ...

INGBSK - Ostateczne parametry Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. (20/2012)

Share
dv08t9o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Ostateczne parametry Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 07 listopada 2012 r. informuje, że w wyniku przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, w dniu dzisiejszym złożone zostały przez Inwestorów oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji emitowanych w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A., na łączną kwotę 565.000.000 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane, jako obligacje niezabezpieczone, z pięcioletnim okresem zapadalności. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę 0,9% p.a., z półrocznym okresem odsetkowym. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 6 grudnia 2012 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2012-11-30 Report no. 20/2012: Final Specifications of the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. With reference to the Current Report no. 19/2012 of 07 November 2012, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that as a result of book-building process today the Investors filed their representations whereunder they accept the offer to purchase bonds issued under the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. totalling PLN 565,000,000.The bonds shall be issued as unsecured bonds with 5-year maturity. The interest rate thereon will be variable, based on WIBOR 6M plus 0.9% margin p.a. with half-year interest period. The issuance shall be settled on 6 December 2012.Legal grounds: Article 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to Organised Trading System, and Public Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o