Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

Share
d37aaj5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 385 463 2 948 721 817 725 736 370
Przychody z tytułu prowizji 1 170 099 1 117 122 282 626 278 974
Wynik na działalności podstawowej 2 912 280 2 690 453 703 432 671 874
Wynik brutto 1 117 527 934 149 269 928 233 281
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 880 075 753 100 212 573 188 068
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym -16 39 -4 10
Przepływy pieniężne netto -756 396 71 790 -182 700 17 928
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,76 5,79 1,63 1,45
Aktywa razem 69 783 312 64 517 528 15 799 518 16 291 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 6 413 636 5 650 753 1 452 100 1 426 850
Kapitał zakładowy 130 100 130 100 29 456 32 851
Udziały niekontrolujące 2 295 2 352 520 594
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 49,30 43,43 11,16 10,97
Współczynnik wypłacalności (w %) 12,28% 13,15%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportIVQ2011_PL.pdf Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 2011 - wersja polska
RaportIVQ2011_ENG.pdf Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 2011 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-09 | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2012-02-09 Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5