Trwa ładowanie...
deihtq6
28-09-2016 08:30

InPost: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto grupy o 70,16 mln zł

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - InPost podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących oraz rezerw, które obniżą jego skonsolidowany wynik netto o 70,16 mln zł, a jednostkowy wynik netto - o 76,63 mln zł, podała spółka.

deihtq6
deihtq6

"Zarząd spółki InPost [...] informuje, iż w związku z restrukturyzacją działalności emitenta polegającej na wycofaniu się emitenta z obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. innych niż e-commerce oraz przygotowywaniem przez emitenta jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, emitent podjął w dniu 27 września 2016 roku decyzję o dokonaniu szeregu odpisów aktualizujących i ujęciu ich w jednostkowym lub odpowiednio skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym emitenta, tj.:

(1) odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe związane z działalnością listową w kwocie 3 280 tys. zł.;

(2) odpisu aktualizującego wartości niematerialne związane z działalnością listową w kwocie 13 116 tys. zł.;

(3) odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce zależnej PGP S.A. w kwocie 39 379 tys. zł. oraz InPost Finanse Sp. z o.o. w kwocie 6 404 tys. zł.;

deihtq6

(4) odpisu aktualizującego wartość pożyczki do Spółki PGP S.A. w kwocie 13 209 tys. zł,;

(5) odpisu aktualizującego aktywo podatku odroczonego w kwocie 600 tys. zł,

a ponadto, o ustanowieniu rezerw związanych z zakończeniem działalności listowej i ujęciu ich w jednostkowym lub odpowiednio skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym emitenta w całkowitej kwocie 646 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, tego samego dnia, następujące jednostki zależne InPostu podjęły decyzję o dokonaniu niżej opisanych odpisów aktualizujących lub rezerw, które w całości ujęte będą w skonsolidowanym raporcie półrocznym InPostu:

deihtq6

(1) Odpis aktualizujący wartości niematerialne związane z działalnością listową w kwocie 5 464 tys. zł.;

(2) Odpis aktualizujący aktywo podatku odroczonego w kwocie 2 574 tys. zł.;

(3) Odpis aktualizujący należności w kwocie 5 938 tys. zł.;

(4) Rezerwy z tytułu zakończenia działalności listowej w kwocie 100 tys. zł.

Ponadto, tego samego dnia zarząd InPostu podjął decyzję o dokonaniu na poziomie skonsolidowanego raportu półrocznego InPost SA odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 38 444 tys. zł, podano także.

deihtq6

"W ocenie emitenta wpływ dokonania wyżej opisanych odpisów aktualizacyjnych oraz utworzenia rezerw na wynik jednostkowy netto emitenta będzie wynosił łącznie - (minus) 76 634 tys. zł., natomiast ich wpływ na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej emitenta będzie wynosił łącznie - (minus) 70 162 tys. zł" - czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu br. InPost poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce. InPost wskazał, że decyzja została podjęta po szczegółowej analizie modelu tej działalności oraz w oparciu o efekty podejmowanych uprzednio przez spółkę działań restrukturyzacyjnych segmentu listowego, które wprawdzie przyniosły oszczędności na poziomie oczekiwanym przez zarząd, ale z uwagi na drastyczny spadek przychodów oraz brak możliwości dalszej redukcji kosztów, okazały się niewystarczające do osiągnięcia założonych rezultatów.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

deihtq6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
deihtq6