Trwa ładowanie...
d1c69ez

InPost zapłaci na rzecz Ruchu 4 mln zł w ramach uzgodnionej ugody

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - InPost uzgodnił z Ruchem warunki ugody w sprawie rozwiązania umowy o współpracy z 31 października 2013 r., na podstawie której InPost zapłaci 4 mln zł netto, a Ruch wycofa złożony wcześniej pozew, podał InPost.

Share
d1c69ez

"Emitent informuje, iż w dniu 8 lipca 2016 r. uzgodnił z Ruch S.A. warunki biznesowe planowanej ugody, o której ostatecznym zawarciu emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, ugoda przewiduje zapłatę przez InPost S.A. kwoty 4 mln zł netto. Płatność ma nastąpić w ratach, z czego 2 mln zł netto mają zostać uiszczone do 31 lipca 2016 r., natomiast reszta kwoty ma być spłacona w ośmiu równych ratach miesięcznych po 250 tys. zł netto płatnych do końca każdego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Kwota 1,82 mln zł została już rozpoznana przez InPost w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 r. w rachunku wyników jako koszty usług obcych. Na wynik na działalności operacyjnej w roku 2016 r. wpływ będzie miała kwota 2,18 mln zł, a na wynik netto kwota 1,77 mln zł, podano w materiale.

"Wskazana powyżej kwota 4 mln zł netto, stosownie do poczynionych ustaleń, wyczerpuje roszczenie Ruch S.A. w stosunku do InPost S.A. z tytułu wyżej opisanego pozwu, który zostanie przez Ruch S.A. wycofany wraz ze zrzeczeniem się roszczeń, jak i nie objętego pozwem wezwania przez Ruch S.A. emitenta do wykupu weksla in blanco wystawionego celem zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy współpracy, a opiewającego na kwotę 2 238 600 zł, a także inne ewentualne roszczenia Ruch S.A. względem emitenta związane z umową współpracy" - czytamy dalej.

Ponadto ugoda obejmować będzie zrzeczenie się przez InPost roszczeń względem Ruchu szacowanych na kwotę około 28 mln zł, związanych z umową współpracy.

d1c69ez

"W złożonym wcześniej pozwie Ruch domagał się:

  1. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 21 006 054,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania braku skuteczności rozwiązania umowy o współpracy z dnia 31 października 2013 r. zawartej przez emitenta z Ruch S.A., której przedmiotem było m.in. zlecenie przez emitenta spółce Ruch S.A. prowadzenia w imieniu i na rzecz emitenta działalności agencyjno-przedstawicielskiej, polegającej na wydawaniu odbiorcom awizowanych przesyłek listowych, w stosunku do której oświadczenie o jej rozwiązaniu emitent złożył spółce Ruch S.A. w dniu 6 lipca 2015 r. [...]

lub ewentualnie:

  1. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 18 587 570,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania, że umowa współpracy została skutecznie rozwiązana na podstawie art. 491 k.c. na mocy oświadczenia emitenta z dnia 6 lipca 2015 r. o rozwiązaniu umowy współpracy. [?]
d1c69ez

lub ewentualnie:

  1. zasądzenia od emitenta na rzecz Ruch S.A. kwoty 19 321 447,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie uznania, że umowa współpracy została skutecznie rozwiązana na podstawie art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c. na mocy oświadczenia Emitenta z dnia 6 lipca 2015 r. o rozwiązaniu umowy współpracy" - podano w komunikacie.

InPost został zobowiązany przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 21 dni od dnia doręczenia. W ocenie spółki, pozew jest niezasadny.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

d1c69ez

Podziel się opinią

Share
d1c69ez
d1c69ez