Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

INPRO S.A. - Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A. (26/2013)

INPRO S.A. - Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A. (26/2013)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013, skorygowanego raportem bieżącym nr 17/2013K z dnia 22.05.2013r, informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 19.06.2013 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki INPRO S.A. za rok 2012, weszły w życie podjęte dnia 15.05.2013 uchwały Rady Nadzorczej dotyczące powołania Członków Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję na lata 2013 - 2018 w składzie trzyosobowym (Prezes Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu), to jest: - powołania Pana Piotra Stefaniaka w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu, - powołania Pana Krzysztofa Maraszka w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu, - powołania Pana Zbigniewa Lewińskiego w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu, Informacje dotyczące nowych członków zarządu określone w § 5 ust. 1 pkt 22 ppkt 4), 5) i 6) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały zamieszczone w treści raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013, skorygowanego raportem bieżącym nr 17/2013K z dnia 22.05.2013r i pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3