Trwa ładowanie...
d2bc273
d2bc273
espi

INPRO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 19 czerw...

INPRO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013. (24/2013)
Share
d2bc273
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku w załączeniu przekazuje treść uchwał (wraz z załącznikami) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2013 r. wraz ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
INPRO SA WZA 19 06 2013 TRESC PODJETYCH UCHWAL.pdf INPRO SA WZA 19.06.2013 treść podjętych uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bc273

Podziel się opinią

Share
d2bc273
d2bc273