Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

INPRO S.A. - Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia ...

INPRO S.A. - Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012. (28/2013)
Share
d3b29l0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") nie podjęło uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 na dywidendę i kapitał zapasowy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego zysku netto w kwocie 17.466.552,39zł za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy. Uzasadnienie powyższej uchwały zamieszczone jest w załączniku do raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Uzasadnienie uchwały nr 9 WZA INPRO z dnia 19 06 2013.pdf Uzasadnienie do uchwały nr 9 WZA INPRO S.A. z dnia 19.06.2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0