Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

INPRO S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez Walne Zgromadzeni...

INPRO S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013. (27/2013)
Share
d2wk44m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. w dniu 19 czerwca 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 19 czerwca 2013r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść dokonanych zmian oraz tekst jednolity Statutu spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
INPRO SA STATUT DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE.pdf INPRO S.A. statut dotychczasowe brzmienie
INPRO SA STATUT ZMIANY.pdf INPRO S.A. statut zmiany proponowane na WZA 19.06.2013
INPRO SA STATUT NOWE BRZMIENIE.pdf INPRO S.A. statut nowe brzmienie przyjęte przez WZA 19.06.2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m