Trwa ładowanie...
d2pzhkq

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (31/2012)

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (31/2012)

Share
d2pzhkq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. na podstawie informacji otrzymanej w dniu 06.06.2012 roku podaje do wiadomości, iż Prezes Zarządu Instal Kraków S.A. w dniach 01.12.2012 roku i 06.12.2012 roku nabył w Krakowie, na podstawie umów cywilno-prawnych, łącznie 1.500 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) Instal Kraków S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: - w dniu 01.12.2012 roku nabył 1.000 akcji po średniej cenie 15,45 zł za akcję, - w dniu 06.12.2012 roku nabył 500 akcji po średniej cenie 16,30 zł za akcję. Przyczyną przekazania tej informacji było przekroczenie sumy wartości transakcji kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2012-12-07 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

Podziel się opinią

Share
d2pzhkq
d2pzhkq