Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2014)

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2014)

Share
d3i8nax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. na podstawie informacji otrzymanej w dniu 11.04.2014 roku podaje do wiadomości, iż Prezes Zarządu Instal Kraków S.A. w dniach 01.04.2014 roku i 10.04.2014 roku nabył w Krakowie, na podstawie umów cywilno-prawnych, łącznie 7.100 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) Instal Kraków S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: - w dniu 01.04.2014 roku nabył 300 akcji po średniej cenie 19,40 zł za akcję, - w dniu 10.04.2014 roku nabył 6.800 akcji po średniej cenie 20,00 zł za akcję. Przyczyną przekazania tej informacji było przekroczenie sumy wartości transakcji kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-04-11 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax