Trwa ładowanie...
dafya93
espi

INSTALLUB - Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. (11/2011)

INSTALLUB - Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. (11/2011)
Share
dafya93
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
INSTALLUB
Temat
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 141/2010 dotyczącego powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonaruszy w dniu 20 grudnia 2010 r. członków Rady Nadzorczej, Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.Funkcję Przewodniczącego objął Pan Andrzej Witkowski, Wiceprzewodniczącego - Pan Tomasz Wuczyński, zaś funkcję Sekretarza objął Pan Oskar Pawłowski.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dafya93

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Przemysław Milczarek Prezes Zarządu Przemysław Milczarek
2011-01-28 Robert Protyński Członek Zarządu Robert Protyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dafya93

Podziel się opinią

Share
dafya93
dafya93