Trwa ładowanie...
d1chcmm

INTAKUS S.A. - Raport roczny R 2013

INTAKUS S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1chcmm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 068,1 17 377,2 491,1 4 203,9
Koszt własny sprzedaży 2 829,5 21 716,4 671,9 5 253,6
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 989,6 -12 071,8 -709,9 -2 920,4
Zysk (strata) brutto -2 249,1 -13 697,4 -534,1 -3 313,7
Zysk (strata) netto -2 249,1 -13 697,4 -534,1 -3 313,7
Liczba udziałów/akcji w sztukach 926 058 847,90 562 500 000 926 058 847,90 562 500 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,001 -0,001 -0,0003 -0,0003
Aktywa trwałe 13 045,9 15 358,5 3145,7 3 756,8
Aktywa obrotowe 6 024,0 6 682,9 1452,5 1 634,7
Kapitał własny 1 605,8 -14 274,6 387,2 -3 491,7
Zobowiązania długoterminowe 8 507,9 0,0 2051,5 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 7 975,5 34 200,5 1923,1 8 365,7
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,001 -0,63 0,0002 -0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -731,7 -1 024,4 -173,8 245,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 943,1 367,1 224 88,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -171,1 473,7 -40,6 113,5
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
2.Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego INTAKUS S.A..pdf Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego INTAKUS S.A.
3. Sprawozdanie Finansowe INTAKUS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2013.pdf Sprawozdanie Finansowe INTAKUS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2013
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności INTAKUS S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności INTAKUS S.A.
5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
7. Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.pdf Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego
8. Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1chcmm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 51-112 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Jugosłowiańska | | 65d | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Grzegorz Siwek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1chcmm

Podziel się opinią

Share
d1chcmm
d1chcmm