Trwa ładowanie...
d3ox0wb

INTAKUS S.A. - Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013 (5/...

INTAKUS S.A. - Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013 (5/2013)

Share
d3ox0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane dalej "Rozporządzeniem"), Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013: 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku ? 1 marca 2013 roku. 2. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok ? 29 kwietnia 2013 roku. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok ? 29 kwietnia 2013 roku. 4. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 roku. 5. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 roku. 6. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 roku. Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że: - zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia,
Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013, - zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych jednostki dominującej za IV kwartał roku obrotowego 2012, a także I oraz III kwartał roku obrotowego 2013, - zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-112 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugosłowiańska | | 65d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 327 55 11 | | (71) 327 55 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb