Trwa ładowanie...
d1zxqza
espi

INTAKUS S.A. - Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A (9/2013)

INTAKUS S.A. - Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A (9/2013)
Share
d1zxqza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 14 lutego 2013 roku, w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, opublikowanej raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., Zarząd w terminie wynikającym z w/w uchwały zaoferował podmiotom wskazanym w § 3 ust. 1 lit. a) i b) w/w uchwały do objęcia nieodpłatnie łącznie 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A. Zarząd nie oferował dotąd żadnych warrantów subskrypcyjnych podmiotom wskazanym w § 3 ust. 1 lit. c) uchwały. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki. Warunki objęcia akcji serii E w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A określone zostały w w/w uchwale nr 4 oraz w uchwale nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.). Zarząd Emitenta wskazuje, iż termin dla uprawnionych, którym zaoferowano do objęcia warranty subskrypcyjne serii A, do złożenia oświadczenia o przyjęciu tej oferty wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia im oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A. O wynikach dotyczących objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-112 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugosłowiańska 65d
(ulica) (numer)
(71) 327 55 11 (71) 327 55 10
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zxqza

Podziel się opinią

Share
d1zxqza
d1zxqza