Trwa ładowanie...
d1xr1w2

Integer.pl odstąpił od sprzedaży InPost Express z powodu braku zapłaty

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Integer.pl odstąpił od umowy sprzedaży udziałów spółki InPost Express na rzecz Logistics Venture z powodu nie dokonania przez kupującego w terminie zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży udziałów, a także niedostarczenia w terminie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, mającej zabezpieczyć płatność drugiej i trzeciej części ceny sprzedaży, podał Integer.pl. Termin na wykonanie powyższych obowiązków określony był na dzień 20 września 2016 roku.

Share
d1xr1w2

"W związku z powyższym, emitent skorzystał z przysługującego mu zgodnie z umową sprzedaży prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i złożył kupującemu w dniu 21 września 2016 roku stosowne oświadczenie o odstąpieniu, które kupujący przyjął, wskutek czego umowa sprzedaży uległa rozwiązaniu. W rezultacie powyższego nastąpiło zwrotne przeniesienie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym InPost Express na rzecz emitenta, a także zwrotne przeniesienie na rzecz emitenta wszystkich przelanych wierzytelności z tytułu udzielonych InPost Express pożyczek, które przelane były na kupującego na podstawie umowy sprzedaży w łącznej kwocie głównej: 42 000 000 zł, wraz z odsetkami" - czytamy w komunikacie.

W lipcu br. Integer.pl zawarł z Logistics Venture umowę sprzedaży wszystkich udziałów w swojej spółce zależnej InPost Express oraz umowę cesji wierzytelności z pożyczek udzielonych na rzecz InPost Express za łącznie 110 mln zł. Zgodnie z umową cena sprzedaży udziałów wynosiła 68 mln zł, a cena cesji wierzytelności z tytułu pożyczek 42 mln zł.

InPost Express Sp. z o.o. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest działalność pocztowo-kurierska.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

d1xr1w2

Podziel się opinią

Share
d1xr1w2
d1xr1w2