Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy licencji patentów ? umowy znaczącej. (14/2013)

INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy licencji patentów ? umowy znaczącej. (14/2013)

Share
d4fiq4o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy licencji patentów ? umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Integer.pl S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 30 stycznia 2013 roku Emitent otrzymał od Deutsche Post AG pisemne oświadczenie woli o zawarciu umowy licencji patentów zawartej pomiędzy Emitentem i Deutche Post AG, na podstawie której Deautsche Post AG udzielił Emitentowi lecencji na posiadane przez siebie patenty dotyczące rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane w paczkomatach ("Umowy"). Stronami umowy są Emitent oraz Deutsche Post AG. Na podstawie Umowy Deutsche Post AG udzielił Emitentowi licencji na posiadane przez siebie patenty dotyczące rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane w paczkomatach. Wynagrodzenie należne Deutsche Post AG na podstawie Umowy złożone jest z jednorazowej stawki stałej w wysokości 500.000 EUR oraz opłat licencyjnych uzależnionych od ilości produktów wprowadzonych na rynek przez Emitenta i jego spółki zależne wykorzystujących rozwiązania objęte patentami. Emitent szacuje, że łączna wartość umowy w okresie najbliższych pięciu lat wyniesie w
granicach 7.000.000 EUR. Umowa nie zawiera innych postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych. Umowa zawarta jest na okres do momentu wygaśnięcia ostatniego z patentów nią objętych i przysługujących Deutsche Post AG. W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których łączna potencjalna wartość może hipotetetycznie przekroczyć wartość 200.000 EUR. Pojedyncza kara umowna za naruszenie Umowy wynosi 20.000 EUR. Dochodzenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Umowa zawarta jest bez zastrzeżenia warunku lub terminu. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie jej ogólnej szacowanej wartości zgodnie z § 2 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskich (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o