Trwa ładowanie...
d3lh0wb

INTELIWISE S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (1/2015)

INTELIWISE S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (1/2015)

Share
d3lh0wb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTELIWISE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inteliwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o zmianie stanu posiadania przez Xanthippe Investments Limited z siedzibą na Cyprze będący podmiotem zobowiązanymi na podstawie przepisów Ustawy do złożenia takiej informacji. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła na skutek zbycia 165 000 akcji serii A Spółki w dniu 30 stycznia 2015 roku stanowiących 2,64 % udziałów w kapitale Spółki, po średniej cenie 1,53 PLN za jedną akcję. Przed dokonaniem ww. transakcji Xanthippe Investments Limited posiadał łącznie 2 804 738 akcji Spółki, co stanowiło 44,80 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i dawało 2 804 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
stanowiło 44,80 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Xanthippe Investments Limited posiada 2 638 748 akcji Spółki, co stanowi 42,16 % kapitału zakładowego Spółki i daje 2 638 748 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowi 42,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Xanthippe Investments Limited poinformował w zawiadomieniu iż: 1) nie istnieją podmioty zależne od Xanthippe Investments Limited posiadające akcje Spółki, 2) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTELIWISE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ursynowska | | 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 506 66 33 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@inteliwise.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252323334 | | 140000046 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb