Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Unieważnienie czynności wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym...

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Unieważnienie czynności wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (21/2013)
Share
d17gil2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Unieważnienie czynności wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r., raportu bieżącego nr 17/2013 z 20 sierpnia 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 19/2013 z 4 września 2013 r. Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie, w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy INTERBUD-LUBLIN S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie polegających na dokończeniu budowy Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ? w ramach projektu: "Ecotech-Complex - Człowiek, środowisko, produkcja".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81)7463407 (810 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2