Trwa ładowanie...
d4nao9z
d4nao9z
espi

INTERCARS - Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego (30/2014)

INTERCARS - Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego (30/2014)
Share
d4nao9z

| -0,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 78,81 | 78,74 | | 0,09 | | | | | | | | | |
| | RBOP | | | European Opportunities D EUR | | | 46,18 | | 49,77 | | -7,21 | | | |
| | | | RBFA | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Robeco Food & Agri Equities D EUR | | | 37,73 | |
| 39,68 | -4,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 65,80 | 66,24 | -0,66 | | | | | | | | | |
| | RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | | 103,15 | Raport bieżący nr | 103,85 | 30 | -0,67 | | | | | | |
| / | 2014 | | RBGG | Robeco Global Growth Equit. D EUR | 81,45 | | | | | | | | | |
| 84,15 | -3,21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBGV | | | Robeco Global Value Equit. M EUR | | 59,64 | | | 62,46 | | -4,51 | | |
| | | | RBGE | | Robeco Global Value Equit. PH PLN | | | | | | | | | |
| 57,03 | | 60,01 | -4,97 | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | | RBHY | | | Robeco High Yield Bonds M EUR | | | 58,24 | | null | 61,04 | | -4,59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | | 81,67 | Skrócona nazwa emitenta | 85,73 | | -4,74 | | | | | | | |
| | | | RBPE | | | Robeco Property Equities D EUR | | 64,30 | | | | | | |
| 61,79 | | 4,06 | | | | | | | | | | | | |
| INTERCARS | | | | | | | | | | | | | | |
| RBME | | Robeco US MidCap Equities DH EUR | | 59,91 | | 62,59 | | | -4,28 | | | | | |
| | | | GTSW | | | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | | | | | | | | |
| 137,02 | 136,34 | | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| Temat | | GTAK | | | IDEA Akcji FIO | | | 142,42 | | 139,78 | | | 1,89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. został podpisany aneks (?Aneks?) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 29 lipca 2009 r. (?Umowa Kredytu?), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. Na mocy zawartego Aneksu podniesiono łączną kwotę dostępnego finansowania do kwoty 550 mln zł, poprzez podwyższenie kwoty kredytu terminowego A o 55 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Aneksu kredytodawcy wyrazili zgodę na wydłużenie spłaty kredytu terminowego A w wysokości do 270 mln zł o trzy lata z terminem jego ostatecznej spłaty przypadającym na 18 listopada 2017 r. oraz kredytu w rachunku bieżącym B w wysokości do 280 mln zł o rok z terminem jego ostatecznej spłaty przypadającym na 18 listopada 2015 r. Kredyty są oprocentowane według stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stawki WIBOR, EURIBOR, LIBOR i marży. Do Umowy Kredytu, jako współdłużnik przystąpiła kolejna spółka z grupy kapitałowej Spółki ?
tj. UAB INTER CARS LIETUVA, z siedzibą w Wilnie, Litwa. W związku z podniesieniem kwoty finansowania i przedłużeniem daty spłaty kredytów dokonana została również aktualizacja zabezpieczeń, w tym zostały zawarte umowy o ustanowione zastawy rejestrowe na dodatkowych rachunkach bankowych. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d4nao9z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-11-19 Piotr Zamora Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4nao9z

Podziel się opinią

Share
d4nao9z
d4nao9z