Trwa ładowanie...
d1awwrk
d1awwrk
espi

INTERCARS - Zatwierdzenie przez ZWZ podziału zysku (14/2014)

INTERCARS - Zatwierdzenie przez ZWZ podziału zysku (14/2014)
Share
d1awwrk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez ZWZ podziału zysku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 zatwierdziło zaproponowany przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą podział zysku za rok 2013 w sposób następujący: ?Z wypracowanego w roku 2013 zysku netto w kwocie 145 784 319,60 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 135 724 968,60 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 30.06.2014 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 14.07.2014 roku?. Jednocześnie Zarząd
Inter Cars S.A. informuję, iż dywidendą objęte są wszystkie 14.168.100 akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d1awwrk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-05-26 Piotr Zamora Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1awwrk

Podziel się opinią

Share
d1awwrk
d1awwrk