Trwa ładowanie...
d3pkx27

INTERSPORT S.A. - Korekta prognozy finansowej na rok 2011 (48/2011)

INTERSPORT S.A. - Korekta prognozy finansowej na rok 2011 (48/2011)

Share
d3pkx27

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej na rok 2011 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | RNPOZYCJA16_157 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 pkt. 1 ppkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. dokonuje korekty prognozy na rok 2011 przedstawionej w raporcie bieżącym nr 42 z dnia 20 października 2011 roku. I. Dotychczasowa prognoza opublikowana przez spółkę INTERSPORT Polska S.A. zakładała osiągnięcie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku: - przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 210 mln PLN, - zysku brutto w przedziale kwotowym: od - 1,0 mln PLN do 1,0 mln PLN, - wartość EBITDA w przedziale kwotowym: od 8,5 mln PLN do 10,5 mln PLN. Podstawy i istotne założenia do prognozy na rok 2011 przedstawione w raporcie bieżącym nr 42 z dnia 20 października 2011 roku: 1. Średnioroczny kurs Euro do PLN w 2011 roku będzie na poziomie 4,1 PLN (w IV kwartale 2011 roku utrzymany będzie na poziomie 4,3 PLN)- Kurs Euro wpływa na
wysokość kosztów z tytułu czynszów oraz na wysokość marży ze względu na częściowe - 15% - zakupy towarów w tej walucie. 2. Poprawa marży o ponad 2 p.p. w rozliczeniu rocznym. 3. W 2011 roku nie wystąpi dalsze pogłębienie zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na polski rynek artykułów sportowych, na którym Spółka prowadzi działalność. 4. W 2011 roku nie wystąpią anomalie pogodowe. Czynnikami wpływającymi na konieczność zmiany prognozy w prezentowanym zakresie są: ? Nietypowa pogoda, która negatywnie wpływa na najważniejszy w skali roku okres sprzedażowy. Utrzymującą się w grudniu wysoka temperatura i brak śniegu wpłynęła na mniejszą ilość klientów odwiedzających salony Spółki r/r oraz przesunęła w czasie impuls zakupowy towarów "feryjnych"; ? Niższe niż planowano obroty i marże. Największe obroty oraz wysokie marże są w dużej mierze wypracowywane ze sprzedaży asortymentu zimowego (sprzęt narciarski i snowboardowy, odzież zimowa, odzież narciarska i snowboardowa, czapki, rękawiczki, bielizna termiczna,
kaski, łyżwy, sanki, itp.). Brak aury zimowej powoduje zmniejszenie obrotów w tych kategoriach oraz konieczność organizowania promocji cenowych co generuje mniejszą marżę od zakładanej. ? Utrzymujący się wyższy niż zakładano kurs EURO/PLN. II. Po korekcie Spółka prognozuje osiągnięcie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku: - przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 192 mln PLN, - strata brutto w przedziale kwotowym: od ? 11,0 mln PLN do -9,0 mln PLN, - wartość EBITDA w przedziale kwotowym: od -0,8 mln PLN do 1,2 mln PLN. Przedstawiona prognoza wybranych danych finansowych odzwierciedlała stan wiedzy Zarządu, co do możliwości kształtowania się przyszłych wielkości ekonomiczno-finansowych INTERSPORT Polska S.A. przy założeniach że: 1. W okresie od 14-31 grudnia 2011 roku utrzymany będzie kurs EURO/PLN na poziomie 4,5 PLN. 2. W okresie od 14-31 grudnia 2011 utrzymanie marży na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. 3. W okresie od 14-31 grudnia 2011 roku nie
wystąpi dalsze pogłębienie zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na polski rynek artykułów sportowych, na którym Spółka prowadzi działalność. Monitorowanie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników: Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (powyżej 10%) od prognozowanych wielkości, korekta będzie podawana w formie raportu bieżącego. Jeżeli nie wystąpią uzasadnione przyczyny do wcześniejszego korygowania prognozowanych wielkości, Zarząd Spółki zakłada, że przedstawi swoje stanowisko w sprawie zrealizowania prognozy: ? w zakresie osiągniętych przychodów ze sprzedaży za rok 2011 ? w raporcie sprzedaży za grudzień 2011 roku oraz narastająco za cały rok 2011, który opublikowany będzie do 5 stycznia 2012 roku; ? w zakresie wypracowanego wyniku brutto oraz EBITDA ? po oszacowaniu wstępnych wyników za rok 2011, których
prezentacja będzie możliwa na początku lutego 2012 roku. Przedstawiona prognoza wyników finansowych nie była poddana ocenie biegłego rewidenta co do kompletności i rzetelności przyjętych założeń prognozy oraz zastosowanych do sporządzenia prognozy zasad rachunkowości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

| | | Intersport Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERSPORT S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-060 | | Liszki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cholerzyn | | 382 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 44 48 100 | | 012 44 48 000 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@intersport.pl | | www.intersport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760016553 | | 003900187 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2011-12-13 Agnieszka Wagner Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27