Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po III kwartale 2013 (36/2013)

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po III kwartale 2013 (36/2013)
Share
d2dae38

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe wyniki finansowe po III kwartale 2013 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5pkt 1 ppkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w III kwartale 2013 roku: ? łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 50 166 tys. zł, czyli porównywalnie jak w III kwartale 2012 roku (było: 50 331 tys. zł); ? stratę brutto w wysokości 1 913 tys. zł, czyli o 29% mniejszą w porównaniu do III kwartału 2012 roku (strata była na poziomie: 2 692 tys. zł). Narastająco, od stycznia do września 2013 roku, Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 159 860 tys. zł, czyli o 8,8% mniej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 175 260 tys. zł, w tym 13 323 tys. zł z dodatkowej sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012); Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za III kwartał
2013 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
d2dae38

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2013-10-28 Bogusław Kalicki Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38