Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

INTERSPORT S.A. - Transakcja członka Rady Nadzorczej spółki. (35/2013)

INTERSPORT S.A. - Transakcja członka Rady Nadzorczej spółki. (35/2013)
Share
dqsseta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Transakcja członka Rady Nadzorczej spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 21 października 2013 roku zawiadomienia w sprawie zbycia akcji spółki przez p. Dorotę Radwańską - członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Z zawiadomienia sporządzonego w dniu 18 października 2013 roku wynika, że p. Dorota Radwańska dokonała w dniach 16-17 października 2013 roku zbycia w imieniu własnym 18 437 sztuk akcji na okaziciela spółki INTERSPORT Polska S.A. za średnią cenę jednostkową 2,71 PLN. Transakcje zostały zawarte podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
dqsseta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2013-10-21 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta