Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonani ...

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. ? podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 20 stycznia powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy pomiędzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej ?Gwarantem?) a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej ?Zobowiązanym?). Przedmiotem aneksowanej gwarancji jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (?Beneficjent?) O niniejszej umowie Emitent poinformował raportem bieżącym 24/2013 z dn. 28 czerwca 2013 r., o poprzednim aneksie Emitent poinformował raportem bieżącym 29/2014 z dn. 28 listopada 2014 r. Na podstawie aneksu ustalono, iż gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek pozostaje ważna do łącznej kwoty 10 750 000 PLN, ograniczona w następujący sposób: ? do kwoty 10 750 000 PLN, obowiązująca od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2015 r. (gwarancja należytego wykonania umowy zabezpieczająca roszczenia z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy), ? do kwoty 3 225 000 PLN, obowiązująca od dnia 01.11.2015 r. do dnia 16.11.2020 r. (gwarancja usunięcia wad i usterek zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady), przy czym z dniem 16.11.2017 r. kwota gwarancji ulega obniżeniu do kwoty 201 885 PLN i obowiązuje tylko w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady budynku/budynków realizowanych w ramach umowy. Pozostałe warunki nie uległy zmianom. Wysokość wynagrodzenia Gwaranta nie odbiega od standardów rynkowych. Wysokość gwarancji przekracza wartość 10% kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RMF GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Włodzimierz Bartold Prezes Zarządu
2015-01-20 Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j