Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

INTROL S.A. - INTROL S.A. - zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (30/2013)

INTROL S.A. - INTROL S.A. - zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (30/2013)
Share
d2g218l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. - zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca br. INTROL S.A. podpisał umowę o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej "Bankiem"). Przedmiotem umowy jest udzielenie INTROL S.A. przez Bank kredytu w wysokości 35 600 000 PLN w celu dofinansowania realizacji kontraktu pn. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny na terenie Elektrociepłowni Rzeszów, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie, zawartego pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie jako Zamawiającym, a INTROL S.A. jako Wykonawcą (Umowa). (O zawarciu niniejszej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2013 z dn. 28 czerwca 2013 r.). Dzień całkowitej spłaty kredytu ustalono na 31 sierpnia 2014 r. Oprocentowanie kredytu i wynagrodzenie Banku nie odbiega od standardów rynkowych. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu będą: a. pełnomocnictwo do dysponowania
przez Bank środkami na rachunkach w Banku, b. oświadczenie o poddaniu się przez INTROL S.A. egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 71 200 000 PLN w okresie do dnia 31.08.2017 r., c. weksel in blanco z wystawienia INTROL S.A. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 71 200 000 PLN, d. przelew wierzytelności z Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na kwotę 107 500 000 PLN na Rachunek Techniczny Banku, e. przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia transportu silników dostarczanych w ramach Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. f. kaucja środków pieniężnych w wysokości 6 500 000 PLN, które zostaną przekazane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na Rachunek Techniczny Banku. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów
własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d2g218l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-07-26 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l