Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

INTROL S.A. - Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o. - zatwierdzenie planów inwestycyjnych S...

INTROL S.A. - Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o. - zatwierdzenie planów inwestycyjnych Spółek; (8/2014)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o. - zatwierdzenie planów inwestycyjnych Spółek; | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Limatherm S.A. (Spółka) zatwierdziła Plan Inwestycyjny Spółki na lata 2014 ? 2019 (Spółka ze 100% udziałem Emitenta). Plan jest częścią strategii rozwoju Spółki zakładającej zwiększenie mocy produkcyjnych o około 35%. Głównym elementem Planu Inwestycyjnego jest rozbudowa parku maszynowego Spółki. Limatherm S.A. osiągnęła szczyt potencjału produkcyjnego przy obecnie posiadanych zasobach. Kluczowe dla realizacji strategii jest zwiększenie potencjału produkcyjnego. Spółka zamierza zwiększyć moce produkcyjne poprzez rozbudowę parku maszynowego o: - maszyny odlewnicze, - maszyny CNC, - piece topialne gazowe + elektryczne, - maszyny dodatkowe (myjki, prasy okrawające, stacje myjące, śrutownice etc.). Szacowany koszt rozbudowy parku maszynowego to ok. 15 000 tys. PLN. Limatherm S.A. jest właścicielem hali produkcyjnej o powierzchni ok. 8 000 m?. Ok. 6 900 m? przeznaczone jest na działalność produkcyjną (w skład wchodzi narzędziownia,
lakiernia, obróbka mechaniczna, montaż końcowy oraz laboratorium pomiarowe), a ok. 1 100 m? na działalność odlewniczą. "Wąskim gardłem" planowanego rozwoju jest zbyt mały obszar umożliwiający prowadzenie produkcji odlewniczej. Spółka planuje rozbudować powierzchnię produkcyjną poprzez rozbudowę hali produkcyjnej o dodatkowe ok. 960 m? powierzchni. Hala docelowo ma być przygotowana na zainstalowanie maszyn odlewniczych. Szacowany koszt rozbudowy hali to 4 000 tys. PLN. W efekcie realizacji inwestycji oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych nastąpi reorganizacja przepływu produkcji i podniesienie jej poziomu technicznego, co z kolei przełoży się na znaczący wzrost przychodów i zysków Spółki. Spółka Limatherm S.A. jest uznanym na świecie producentem aluminiowych odlewów ciśnieniowych. W okresie ostatnich 5 lat zwiększyła przychody z 25 020 tys. PLN w roku 2008 do 46 263 tys. PLN w 2013 r. Wg danych za cztery kwartały 2013 roku, przy 46 mln PLN przychodów wypracowała 7 mln PLN EBITDA i 4 mln PLN zysku netto. II.
Dodatkowo informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Limatherm Sensor Sp. z o.o. (Spółka) zatwierdziła Plan Inwestycyjny Spółki na lata 2014 - 2018 (Spółka ze 100% udziałem Emitenta). Plan jest częścią strategii rozwoju Spółki zakładający zwiększenie mocy produkcyjnych o około 30%. Spółka dysponuje wynajętą od Limatherm S.A. powierzchnią ok 840 m?. Ok. 600 m? przeznaczone jest na działalność produkcyjną (w skład której wchodzi obróbka mechaniczna, spawalnia, montaż aparatury oraz laboratorium). "Wąskim gardłem" planowanego rozwoju jest zbyt mała powierzchnia na której jest prowadzona działalność produkcyjno ? montażowa. Brak wystarczającej powierzchni uniemożliwia uruchomienie produkcji nowych wyrobów (w tym m.in. wolframowo ? renowych czujników temperatury i grzałek elektrycznych dedykowanych do kolejnictwa). Spółka planuje zwiększyć swoją powierzchnię produkcyjną poprzez budowę nowej hali produkcyjno ? montażowej o powierzchni 985 m?. Hala docelowo ma być przygotowana pod obecnie
wykorzystywane oraz nowo zakupione maszyny produkcyjne. Szacowany koszt rozbudowy hali to 3 000 tys. PLN. Istotnym elementem planowanego rozwoju jest rozbudowa parku maszynowego Spółki. Limatherm Sensor Sp. z o.o. osiągnęła szczyt potencjału produkcyjnego przy obecnie posiadanych zasobach. Kluczowym dla planowanego rozwoju działalności produkcyjnej Spółki jest rozbudowa parku maszynowego o: - tokarki CNC, - przecinarki, - laserowe urządzenia spawalnicze, - urządzenia do testów wibracyjnych czujników, - kalibratory wielofunkcyjne. Szacowany koszt zwiększenia nowego parku maszynowego to ok. 1 700 tys. PLN. W konsekwencji wdrożenia ww. Planu Inwestycyjnego w Limatherm Sensor Sp. z o.o. nastąpi wzrost automatyzacji w procesie wytwarzania, zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki oraz rozwój nowego obszaru produkcyjnego leżącego w gestii zainteresowania Limatherm Sensor Sp. z o.o., tj. grzejnictwa elektrycznego. Spółka Limatherm Sensor Sp. z o.o. jest producentem przemysłowych czujników temperatury i dystrybutorem
aparatury pomiarowej współpracującej z czujnikami. W okresie ostatnich 5 lat zwiększyła przychody z 10 602 tys. PLN do 13 770 tys. PLN. W 2013 roku przy prawie 14 mln PLN przychodów wypracowała 3 mln PLN EBITDA i 2 mln PLN zysku netto. III Łączne zapotrzebowanie finansowe wynikające z ww. Planów Inwestycyjnych wynosi 23 700 tys. PLN. Ich pomyślna realizacja w istotny sposób wpłynie na rozwój ww. Spółek produkcyjnych, należących do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. Spółka rozważa różne formy finansowania inwestycji, przy czym obecnie preferowanymi źródłami finansowania inwestycji są środki własne, leasing oraz zewnętrzne finansowanie dłużne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2014-04-14 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze