Trwa ładowanie...
d3jzy3r
espi

INTROL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2013)

INTROL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2013)
Share
d3jzy3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie § 12 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki podjął uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki: Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Konduktorskiej 33, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695. Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o. o. wybrana została do: 1) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 r. wg. MSR i MSSF, 2) przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 r. wg. MSR i MSSF, 3) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. wg. MSR i MSSF, 4) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A., sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2013 r., wg. MSR i MSSF. W ciągu ostatnich pięciu lat (2008 - 2012) INTROL S.A. korzystała z usług Kancelarii Porad Finansowo ? Księgowych dr. Piotr Rojek Sp. z o.o. w następującym zakresie: - w latach 2012, 2011, 2010 i 2009 Spółka korzystała z usług Kancelarii, która przeprowadzała badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych INTROL S.A., - w roku 2011 Spółka korzystała z usług Kancelarii przy ocenie potencjalnego celu przejęcia w następującym zakresie: ustalenia wymaganych korekt związanych z przekształceniem sprawozdania finansowego wg. MSR i MSSF na bazie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2011 oraz sprawdzenia wiarygodności przedstawionego budżetu na 2012 r., - w roku 2008 Spółka korzystała z usług Kancelarii, która przeprowadzała procesy due dilligence potencjalnych celów przejęcia. - w roku 2012 jedna ze Spółek Grupy (Limatherm S.A. ? Spółka ze 100% udziałem Emitenta) korzystała z usług
Kancelarii w zakresie sfinalizowania umowy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotem powiązanym w latach 2010 ? 2011. Przy wyborze Kancelarii wzięto pod uwagę cenę usług, jakość dotychczasowej współpracy oraz bogate doświadczenie Kancelarii Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o. o. w przeprowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Podstawa prawna: Par. 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d3jzy3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-06-20 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jzy3r

Podziel się opinią

Share
d3jzy3r
d3jzy3r